maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Türk Savunması’nın Tertiplenmesi – Bölüm 4

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Şub 04, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

Bu konudaki yorumlardan biri de 27’nci Piyade Alay Komutanı Yarbay Mehmet Şefik AKER’e aittir. “Çanakkale – Arıburnu Savaşları ve 27’nci Alay” adlı eserinde (E. Alb.) Mehmet Şefik AKER şu yorumu yapmaktadır:

“Esasen Liman von Sanders, aldığı savunma tarzının gereğini izah ederken, geriden yürütülecek toplu kuvvetlerimizle düşmanı atmak demeyip, düşmanı durdurmak tabirini kullanmaktadır.

Düşmanı durdurmak ifadesi; üzerinde durulacak bir ifadedir.

Acaba çıkarma başlamadan önce yani bu savunma tarzını uygu­lama emrini verdikleri zaman dahi, düşmanı karaya çıktıktan sonra durdurmak gayesi mi hedeflenmiştir?

Düşmanı durdurmak demek; karaya çıktıktan sonra orada bağla­mak gibi bir anlam ifade edebilir ki esasen Çanakkale Muharebe­leri sırasında ağızdan ağza dolaşan dedikoduları doğuran da bu savunma tarzı ve sonuçları olmuştur.”

Mehmet Şefik AKER’in kitabında yer alan bu ifadelerle örtüşen en önemli belgelerden biri de Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kalemin­den çıkmış bir mektuptur. Mustafa Kemal; “Arıburnu Kuvvetleri Komutanı” olarak görev yaptığı dönemde (25 Nisan – 17 Mayıs 1915) Baş­komutan Vekili Enver Paşa’ya bir mektup  göndermiştir. Söz ko­nusu mektupta yazılı olan ifadeler şunlardır:

Muhteremim,                                          3 Mayıs 1915

Evvelce zatı âlilerinize, bu mıntıkanın bütün mıntıkalarla olan farkının önemini arz etmiştim. Maydos (Eceabat) mıntıkası kuvvetlerine ku­manda ettiğim zaman almış olduğumuz tertibat ile düşmanın karaya çıkmasına imkân verilmeyebilirdi.

Liman von Sanders Paşa hazretleri, bizi, bizim orduları, bizim memleketimizi tanımadığı ve layı kıy la araştırmada bulunacak kadar bir za­mana sahip olmadığından, sahilde çıkarma noktalarını tamamen açık bırakacak tertibat almış ve düşmanın karaya asker çıkarmasını kolay­laştırmıştır.

Vatanımızın müdafaasında, kalp ve vicdanlarının bizim kadar çırpın­mayacağına şüphe olmayan, başta Liman von Sanders olmak üzere Almanların bütün fikirlerinin üstünlüğüne itimat etmemenizi kati surette temin ederim.

Bizzat buraya teşrif etmeniz ve umumi vaziyetimizin icaplarına göre bizzat sevk ve idare etmeniz münasip olur kardeşim.

19’ncu Tümen Kumandanı Yarbay Mustafa Kemal

Yazar Hakkında

Yorum Yapın