maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Seddülbahir Cephesi Muharebeleri

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Şub 17, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

25/26 Nisan 1915

Kıyı Muharebeleri

Seddülbahir bölgesinde beş ayrı sahil kesimine yönelik olarak tasar­lanan İngiliz çıkarma planı, ana hatlarıyla şu şekilde oluşturulmuştu:

>Çıkılacak beş sahil kesimi, kuzeyden güneye olmak üzere; Pınariçi Koyu (Y Sahili), İkiz Koyu (“X” Sahili), Tekke Koyu (“W” Sahili), Ertuğrul Koyu (“V” Sahili) ve Morto Koyu doğusunda Eski Hisarlık Tepe sahili (“S” Sahili) olarak belirlenmiş ve tanımlanmıştır.

Bu sahillerden Ertuğrul ve Tekke Koyları, çıkarma harekatının ağırlık (sıklet) merkezi olarak belirlenmiştir.

>Ertuğrul ve Tekke Koyları’na ilk kademede çıkacak olan 29’uncu İngiliz Tümeni kuruluşunda bulunan 56’ncı Tugayın görevi; önce­likle Seddülbahir Köyü ve yakın çevresindeki Türk savunmasını bir hamlede ezip geçmek ve sonrasında Alçıtepe (Kirte) Köyü isti­kametinde durmaksızın ilerlemektir.

>Ertuğrul ve Tekke Koyu haricindeki diğer sahil kesimlerine çıka­cak kuvvetler, Seddülbahir bölgesini ele geçirdikten sonra derin­likte ilerleyecek olan 29’uncu Tümen birliklerinin sağ ve sol yan emniyetini sağlayıp, bu kuvveti himaye edeceklerdi. Bu amaçla görevlendirilmiş birlikler, Alçıtepe Köyü yönünde ilerleyecek asıl kuvvet, kendilerinin çıktığı sahil kesiminin hizasına gelene kadar bulundukları yerde bekleyeceklerdi. Merkezden ilerleyecek 29’uncu Tümen birlikleri bulundukları yerin hizasına gelince de himaye görevleri başlayacak ve bunlarda ileri doğru hareketleneceklerdi.

>Beş ayrı noktaya çıkan kuvvetler, 25 Nisan 1915 akşamı Alçıtepe Köyü ve civarında birleşecekler, Alçı Tepe’ye taarruz için yeniden tertiplenecekler ve gece yapılacak taarruzla bu tepeyi ele geçire­ceklerdi.

>Bölgedeki en yüksek arazi kesimi olan 219 metre rakımlı Alçı Te­pe ele geçirildikten sonra oluşturulacak hat, bu tepenin sağ ya­nında, Çanakkale Boğazı istikametinde bulunan Üç Tepeler’e, sol yanında ise Adalar Denizi istikametinde Yassı Tepe’ye kadar uzatılacaktı.

>İşgal edilecek bu hat üzerinden, karaya çıkartılacak diğer birlikle­rin de (Kraliyet Deniz Tümeni, Fransız Tümeni ve Hint tugayı) ka­tılımıyla asıl hedef olan Kilitbahir Platosu’na, bu platonun güney yönünden taarruz edilecekti. Bu taarruz; Arıburnu sahillerine çıka­cak Anzak Kolordusu’nun Kilitbahir Platosu’na kuzeyden yapaca­ğı taarruzla da desteklenecek ve koordineli olacaktı.

Yukarıda belirtilen plan dahilinde gerçekleşmesi öngörülen harekatın; Pınariçi Koyu’nda saat 04.30’da hava aydınlanmadan, baskın tarzın­da icra edilmesi, diğer sahillerde ise saat 06.00’da başlaması, deniz topçusunun ise çıkarma öncesi Ertuğrul ve Tekke Koyları sahillerini dövmesi öngörüldü.

Türk kuvvetlerinin bölgedeki tertiplenmesi dikkatle değerlendirildiğin­de; savunmanın ağırlığının, düşmanın öngördüğü harekat planının ilk kademedeki sıklet merkezini oluşturan Seddülbahir bölgesine verildi­ği görülmektedir.

 

 

Yazar Hakkında

Yorum Yapın