maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Seddülbahir Cephesi Muharebeleri – Bölüm 9

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Şub 25, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

4/6 Haziran 1915

Üçüncü Kirte Muharebesi

25 Nisan 1915 gününden, İkinci Kirte Muharebesi’nin sona erdiği 8 Mayıs 1915 gününe kadar geçen 14 günlük süre içinde hemen her gün kanlı boğuşmalara sahne olan Seddülbahir Cephesi’nde, Üçüncü Kirte Muharebesi’nin başladığı 4 Haziran 1915 gününe kadar geçen bir durgunluk evresi söz konusudur.

8 Mayıs – 4 Haziran 1915 günleri arasındaki 26 günlük bu durgunluk, aynı zamanda taraflar için bir dinlenme evresi olacaktır. Bu süre için­de taraflar birliklerini dinlendirme ve takviyelerle bütünleme gibi işlerle uğraştılar. Aslında şu husus da açıkça söylenebilir ki Seddülbahir Cephesi’nde tarafların siper hatları bu 26 günlük süreçte tam anla­mıyla belirginleşmiş ve tanzim edilmiştir. Cephe hattı doğuda, Kerevizdere’nin Çanakkale Boğazı’na döküldüğü yerden başlayıp, batıda Pınariçi Koyu’nun güney ucu arasında uzanmaktaydı.

Özellikle 28 Nisan 1915 sabahından itibaren cephenin batı kanadı üzerinde Pink Farm Mezarlığı – Twelve Tree Cops Mezarlığı, orta ke­siminde Yalçı Tepe (Observation Hill) – Redoubt Mezarlığı, doğu kanadı üzerinde Fransız Anıt Mezarlığı – 83 Rakımlı Kemal Bey Tepesi arasındaki bölgelerde cereyan eden şiddetli muharebeler, tarafları ol­dukça yıpratmış ve yormuştu. Belki de bu nedenledir ki herkesin biraz olsun soluklanmaya ihtiyacı vardı.

İngiliz ve Fransızlar aldıkları takviyelerle Seddülbahir Cephesi’ndeki kuvvetlerini 5 Tümen ve 1 Tugaya çıkarmışlardı. Bu birlikler batıdan doğuya cephe hattı üzerinde şu sıra ile yerleşmişti:

>29’uncu İngiliz Tümeni

Batı kanadı üzerinde, Zığındere Vadisi ile Adalar Denizi arasında,

>42’nci İngiliz Tümeni ve 29’uncu Hind Tugayı

Zığındere Vadisi ile Alçıtepe Köyü – Seddülbahir Yolu arasında,

>Kraliyet Deniz Tümeni (RND – Royal Navy Division)

Alçıtepe Köyü – Seddülbahir Yolu ile Yüzbaşı Şevki Sırtı’nın batı ya­macı arasında,

>Fransızların 1 ’inci ve 2’nci Müstemleke Tümenleri

Yüzbaşı Şevki Sırtı’nın batı yamaçları ile Kereviz Dere’nin boğaza döküldüğü mevkii arasında.

Türk kuvvetleri ise ara hattı Alçıtepe Köyü – Seddülbahir Yolu olmak üzere batı kanatta 9’uncu Tümen, doğu kanatta 12’nci Tümen olarak cephe hattında tertiplenmişlerdi. 19’uncu ve 20’nci Alaylardan oluşan 7’nci Tümen de Alibey Çiftliği kuzeyinde ihtiyatta bulunmaktaydı.

12 Mayıs 1915 günü İngilizler Hind Tugayından iki bölük seviyesinde bir kuvvetle cephenin batı kanadı üzerinde, Zığındere Vadisi – Adalar Denizi arasında kalan bölgede ani bir hareketle buradaki Türk ileri mevzilerini ele geçirip, yaklaşık 450 metre kadar ilerlemeyi başardılar. Böylece Türk cephe hattının batı kanadı, Pınariçi Koyu’nun hemen kuzeyine kadar geri çekilmiş oldu.

 

Yazar Hakkında

Yorum Yapın