maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Seddülbahir Cephesi Muharebeleri – Bölüm 5

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Şub 21, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

2 Mayıs 1915

İngiliz Taarruzu

Türk kuvvetlerinin 1 Mayıs 1915 gecesi başlayan taarruzlarını, Sed­dülbahir Cephesi’nin batı kanadında nispeten daha kolay durduran, ancak doğu kanadı üzerinde 21 ’inci Alayın yaptığı girme ile bunalan İngiliz ve Fransızlar, girme bölgesindeki Türk kuvvetlerini durdurmayı başarmışlardı.

Türk taarruzu durdurulduktan sonra donanma topçusunun da desteği ile sabah gün ağarır ağarmaz, saat 06.00’dan sonra Türk hatlarına yüklendiler.

Gece yapılan taarruz sırasında ağır zayiata uğrayan ve tabur mevcut­ları neredeyse 150 kişiye kadar düşen 21’nci Alay, bu olumsuz duruma rağmen yine de bulunduğu mevzilerdeki direnişini sürdürmeyi başardı.

1/2 Mayıs gecesi girişilen taarruzlar sırasında eldeki ihtiyatların nere­deyse tamamı kullanıldığı için zor durumda kalan birliklerin takviye ta­lepleri yerine getirilemedi. Ayrıca birliklerdeki cephane ve su sıkıntısı da had safhaya ulaşmış durumdaydı. 9’uncu Tümen Karargâhı’ndan birlik­lere “gayret ve tahammül etme” telkininden başka bir şey verilemiyordu.

Ağır zayiat ve çok kısıtlı olanaklarla direnişini sürdüren Türk kuvvetle­ri, öğleden sonra İngiliz ve Fransız taarruzlarını durdurmayı başardı­lar. İngiliz ve Fransızların, Türk kuvvetleriyle teması keserek kendi hatlarına doğru geri çekilmesi ile birlikte düşman topçusunun karadan ve denizden yoğun bombardımanı yeniden başladı. Ancak Mehmet­çik, ölüm kusan bu bombardımanı da göğüslemesini bildi ve bulundu­ğu mevzileri terk etmedi.

3/4 Mayıs 1915

Türk Taarruzu

5’inci Ordu Komutanlığı’nın takviye kuvvet isteği üzerine Başkomu­tanlık Vekâleti, 28 Nisan 1915 günü İstanbul’da bulunan 15’inci Piya­de Tümenini de Çanakkale Cephesi’ne sevk etme kararı aldı.

Takviye talebinin kabul edilerek, 15’inci Tümenin 29 Nisan 1915 günü deniz yoluyla İstanbul’dan yola çıkartılması üzerine, 5’inci Ordu Ko­mutanlığı Seddülbahir Cephesi’nde bir gece taarruzu daha düzenlemeye karar verdi.

15’nci Tümen birlikleri, 3 Mayıs 1915 sabahından itibaren Kilye İskelesi’ne ulaştılar. Gemilerden sahile indirilen her birlik, dinlenmeye dahi fırsat bulamadan derhal Seddülbahir Cephesi’ne intikal ettirildiler.

Taarruz planına göre amaç; cephenin doğu kanadı üzerinde bulunan 7’nci Tümen’in üzerinden, taze bir güç olarak 15’inci Tümeni aşırtmak ve düşmanı sağ yanından, bir başka deyişle cephenin doğu kanadı üzerinden kavrayıp denize dökmekti.

Ancak bazı önemli ayrıntılar bu taarruz öncesinde de göz ardı edilmiş­ti. Örneğin taarruzu sürükleyecek olan 15’nci Tümen’in gerek komuta kademesinin gerekse ast birlik komutanlarının muharebenin icra edi­leceği arazi hakkında en küçük bir fikirleri dahi yoktu. Ayrıca 15’nci Tü­men’in sağ ve sol yanında bulunan diğer birliklerle irtibatının ne şekil­de sağlanacağı konusunda da her hangi bir çalışma yapılmamıştı. Za­ten bütün bu önemli ayrıntılar konusunda çalışma yapacak zamanda yoktu. Kısacası; 28 Nisan 1915 akşamı Güney Grubu Komutanlığına atanan Albay Eduard von Sodenstern, her şeyi aceleye getirmişti.

 

Yazar Hakkında

Yorum Yapın