maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Seddülbahir Cephesi Muharebeleri – Bölüm 3

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Şub 19, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

18 Nisan 1915

Birinci Kirte Muharebesi

Seddülbahir kesiminde ummadıkları bir direnişle karşılaşan İngilizler, buradaki Türk kuvvetinin 26 Nisan 1915 günü saat 14.30’dan itibaren, Kirte (Alçıtepe) Köyü’nün yaklaşık 1,5 kilometre güneyindeki bir hatta kadar geriye çekilmesi sonrasında, ileriye çıkarttığı kuvvetleri ile Eski Hisarlık Tepesi – Zığın Dere Ağzı arasındaki hattı tutmayı ve bu hat üzerinde yerleşmeyi başardılar.

Türk Kuvvetleri, 9’uncu Tümen’in elde kalan iki alayı, 25’inci ve 26’ncı Alaylar ile tutundukları hat üzerinde tahkimat işlerine giriştiler. Ancak bu iki alay da 25 ve 26 Nisan günlerindeki çarpışmalar sırasında ağır zayiat vermiş ve oldukça yorulmuşlardı. Ayrıca birbirine karışmış du­rumdaki ast birliklerinin de yeniden düzenlenmesi gerekmekteydi.

Seddülbahir kesimindeki bu durumu gidermek amacıyla ilk olarak böl­geye 7’nci Tümen’in 20’nci Alayı gönderildi ve bu alay 9’uncu Tüme Komutanlığı emrine girerek cephenin sağ kanadına, Alçıtepe – Seddülbahir yolu ile Adalar Denizi arasındaki kesime yerleştirildi.

Bu alayın sol yanına da 9’uncu Tümen emrine verilen bir diğer taze kuvvet olan 15’inci Alay’ın 2’nci Taburu yerleşmişti. Emre verilen bir diğer kuvvet olan 7’nci Tümen’in 19’uncu Alayı da bölgeye geldiğinde cephenin sol kanadına, Alçıtepe – Seddülbahir yolu ile Çanakkale Bo­ğazı arasındaki kesime yerleştirilecekti.

Sol kanatta bulunan Türk kuvvetleri; 19’uncu Alay gelene kadar, 9’un­cu Tümen emrine verilen Bursa Jandarma Taburu ve Çanakkale Müs­tahkem Mevkii Topçusunu korumakla görevli olarak Domuz Dere böl­gesinde bulunan Beyoğlu Jandarma Bölüğünden ibaretti. Bunların gerisinde ise derlenip, toparlanmak üzere geri alınan 25’inci ve 26’ncı Alayın bakiye kuvvetleri bulunuyordu.

27 Nisan akşamı itibariyle Seddülbahir kesiminde yarımadaya çıkarı­lan Fransız Tümeni ile bölgedeki İtilaf kuvvetleri desteklenmiş ve Fransızlar Eski Hisarlık Tepesi ile Alçıtepe – Seddülbahir yolu arasındaki cephe hattını İngilizlerden devralmışlardı.

İngilizlerin taarruz planı; cephenin batı kanadı üzerinden yüklenerek Türk birliklerini sağ yanlarından kuşatmak ve Yassı Tepe üzerinden Alçı Tepe’yi ele geçirmeye yönelikti.

>28 Nisan 1915 sabahı denizden ve karadan Türk savunma hattının lıer iki yanına yönelik yoğun bombardımanın ardından başlayan İngi­liz ve Fransız taarruzları başlangıçta gelişmeler gösterdi. Cephenin batı kanadındaki 20’nci Alay birlikleri, özellikle Zığındere’nin her iki yanındaki sırtlar üzerinde gelişen İngiliz taarruzlarını karşılamakta zorlandılar. Saat 09.00 sonrasında batı kanadı üzerindeki İngiliz bas­kısı arttı. Ancak 20’nci Alay, İngiliz taarruzlarına başarıyla karşı koydu.

Asıl kritik durum, cephenin doğu kanadı üzerinde yaşanmaktaydı. Bu K.inadı savunmak durumunda olan birlikler, özellikle ağır zayiata uğra­mış ve bir hayli yorgun 26’ncı Alay birlikleriydi. Bu kanatta görevlendiri­lecek 19’uncu Alay ise henüz intikal halinde yoldaydı ve o saatlerde Fransız taarruzu derinlikte kuvvetli gelişme belirtileri göstermekteydi.

Cephenin doğu kanadı üzerinde görülen bozulma emareleri, ihtiyatta tutulan mürettep taburun karşı taarruzu ve bu tabura komuta eden, Seddülbahir savunmasının kahraman Tabur Komutanı Binbaşı Mah­mut Sabri’nin gayretleriyle giderildi.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın