maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Seddülbahir Cephesi Muharebeleri – Bölüm 19

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Mar 07, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

6/13 Ağustos 1915

İngiliz Tespit Taarruzu (Bağ Muharebesi)

İkinci Kerevizdere Muharebesi sonrasında Seddülbahir Cephesi’nde Türk kuvvetlerinin komuta yapısında değişikliğe gidilmiş ve bölgeye gelen 2’nci Ordu birlikleri cepheyi devralmıştı. 2’nci Ordu Komutanı Vehip (KAÇİ) Paşa da 2’nci Ordu Komutanı sıfatı ile birlikte Güney Grubu Komutanlığı görevini de üstlenmişti.

Vehip Paşa’nın ve emrindeki 5’inci ve 14’üncü Kolorduların bölgeye gelmesi ile birlikte (2’nci Kolordu daha önceden gelmişti) Seddülbahir Cephesi’ndeki Türk kuvvetleri, taze kuvvetlerle yenilenmiş oldu. Cep­heye gelen her taze kuvveti derhal taarruza sevk eden Liman Von Sanders’in bu yöndeki talebi Vehip Paşa tarafından kabul edilmedi. Liman Von Sanders ile Vehip Paşa arasında gerginliğe yol açan bu gelişme, o dönemde cepheyi teftiş etmekte olan Enver Paşa’ya da yansıdı. Aslında Vehip Paşa’nın tezi şu idi:

“Savunmadaki düşman mevzilerine girişilecek taarruzlar, boş yere insan harcamaktır. Çünkü Türk topçusunun cephane duru­mu, taarruz öncesi ve taarruz başladıktan sonra piyadeyi yeterin­ce destekleyecek olanaklara sahip değildir. Bu nedenle önceliği savunmaya vermek gerekir. Savunmada kalarak düşmanın giri­şeceği taarruzlar karşılanmalı ve sonrasında karşı taarruzlarla düşmanın taarruz gücü ve morali kırılmalıdır.”

Vehip Paşa’nın bu tezi, eldeki olanaklar çerçevesinde değerlendirilir­se en mantıklı savunma anlayışı olarak kabul edilebilir. Zaten Çanak­kale Kara Muharebeleri başladığı ilk günden itibaren Türk kuvvetleri­nin uğradıkları ağır kayıpların başlıca nedeni, piyadeyi destekleyecek topçu olanaklarının bir hayli kısıtlı olmasıydı.

Sonuçta Enver Paşa, Vehip Paşa’nın tezini kabul etti ve böylece Tem­muz 1915 ortasından itibaren bilhassa Seddülbahir Cephesi’nde Türk kuvvetlerinin savunma anlayışı değişmiş oldu.

İngilizler ise 6 Ağustos 1915 akşamı, hava karardıktan sonra Arıburnu Cephesi’nin kuzeyinden başlayacak ve Anafartalar sahillerine de kap­sayacak harekatlarını örtmek ve bu harekatlara karşı kullanılmak üzere Seddülbahir Cephesi’nden kuzeye kaydırılması muhtemel Türk kuvvetlerini yerinde tespit etmek amacıyla bir taarruz planladılar.

Taarruz; cephenin orta kesiminde, yaklaşık 1,5 kilometrelik bir cephe hattı üzerinden yapılacak ve Kirte Deresi’nin Alçıtepe Köyü yönündü çatal yaptığı kesimin sağ ve sol yanındaki Türk siperlerini ele geçirmeye yönelik olacaktı.

İngiliz topçusu, 6 Ağustos 1915 günü saat 14.20’de karadan ve deniz den açtığı topçu ateşiyle, cephenin orta kesiminde hedef alınan Türk hatlarını bombardımana başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren bombardıman sonrasında, saat 15.50’do İngiliz piyadesi taarruza kalktı.

 

 

Yazar Hakkında

Yorum Yapın