maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Seddülbahir Cephesi Muharebeleri – Bölüm 18

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Mar 06, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

Kutsi Bey Tepesi’nin her iki yanından gelişen İngiliz ve Fransız taarruz­ları sırasında İngilizler, Kutsi Bey Tepesi ile Kanlı Dere arasındaki böl­gede yer alan Türk ön hatlarının büyük bir bölümünü ele geçirdiler.

İngiliz birlikleri, ön hatların daha ilerisinde bulunan diğer bazı mevzilere ulaşmayı başardılarsa da bu bölgedeki siperlerin taarruz öncesi yapı­lan topçu bombardımanı nedeniyle barınılamaz hale geldiğini gördüler.

Bu kesimde elde ettikleri bazı mevzilerin, yaklaşık 400 – 450 metre ileride olması ve bu nedenle özellikle sağ yanlarına yönelik Türk ma­kineli tüfeklerinin açtığı ateşlerin zayiatı arttırması üzerine İngiliz taarruzu yavaşladı. Ancak İngilizler, aldıkları takviyelerle Kanlı Dere ile Alçıtepe – Seddülbahir yolu arasındaki Türk ön hatlarına yönelttikleri ta­arruzda başarılı oldular ve buradaki Türk mevzilerini ele geçirmeyi ba­şardılar.

Saat 15.30’da Fransız topçusunun tekrarladığı bombardıman sonra­sında, saat 16.00’da bu kez Fransız taarruzu başladı ve Türk cephe hattı, Fransızların eline geçti. Fransızlar, Yassı Sırt’ın batısındaki ke­simi bütünüyle ele geçirdiler.

Türk ihtiyat gruplarının karşı taarruzları ile Fransız ilerlemesi durdurul­duğu gibi, 7’nci Tümen cephesinde de İngilizlerin yeni taarruz girişim­leri geri püskürtüldü. Böylece 12 Temmuz 1915 günü gerçekleşen çarpışmalar sonucunda İngiliz ve Fransızlar, Kutsi Bey Tepesi’nin her iki yanındaki arazide 170 ila 360 metre ilerlemeyi başarmış oldular.

13   Temmuz 1915 sabahı erken saatlerde Türk hatları bir kez daha lopçu bombardımanının hedefi haline geldi. Saat 07.30’a kadar süren topçu ateşi kesilir kesilmez İngilizler 7’nci Tümen cephesine yeniden yüklendiler. İngiliz taarruzu, 7’nci Tümenin direnişi karşısında başarı­sızlığa uğradı. Buna karşılık cephe hattının doğu kesiminde ise aynı saatlerde 4’üncü ve 6’ncı Türk Tümenlerinin karşı taarruzları gelişemedi ve Fransızları ele geçirdikleri mevzilerden söküp atamadı.

Öğleden sonra saat 16.30’da İngiliz ve Fransızlar taarruzlarını tekrar­ladılar. Topçu desteğini de arkalarına alan İngiliz ve Fransız taarruzları, Türk birliklerinin direnişi ve küçük çaplı da olsa karşı taarruzları ile durduruldu. Her iki taraf da uğradığı ağır zayiatlar ve sonuçsuz kalan taarruzlar nedeniyle ileri hareketlerini durdurup, mevzilerinde savun­maya geçtiler.

İkinci Kerevizdere Muharebesi sonucunda Türk kuvvetleri 113’ü su­bay olmak üzere, toplam 9.462 personel kaybetti. İngiliz ve Fransız zayiatı ise yaklaşık 4.000 civarındaydı. Bu muharebe sonrasında cephenin doğu kanadı üzerinde tarafların tesis ettiği hatlar, Çanakkale Cephesi’nde muharebelerin son bulduğu güne kadar, önemli bir değişikliğe uğramayacaktır.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın