maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Seddülbahir Cephesi Muharebeleri – Bölüm 16

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Mar 04, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

30 Haziran 1915

Fransız Taarruzu

21 -22 Haziran 1915 günlerindeki Birinci Kerevizdere Muharebesi’nin ilk günü 83 Rakımlı Tepe (Kemal Bey Tepesi) üzerindeki Türk direnek noktasını ele geçiren Fransızlar, sonrasında taarruzlarını daha ileri gö­türerek, 83 Rakımlı Tepe’nin yaklaşık 700 metre kuzeydoğusunda bu­lunan bir diğer direnek noktasını, Kutsi Bey Tepesi’ni de almak istemiş­lerdi. Ancak Fransızların bu düşüncesi, Türk birliklerinin her zaman gösterdiği inatçı direniş nedeniyle, ancak kısmen gerçekleşecekti.

28 Haziran 1915 günü cephenin batı kanadında, Zığındere bölgesin­de başlayan İngiliz taarruzunun başlangıçta başarıyla gelişmesi ve Türk kuvvetlerinin bu bölgede uğradığı kayıplar, Fransızları da durumdan yararlanma düşüncesine sevk etti. Fransız Kolordusu Komu­tanı General Gouraud, 30 Haziran 1915 günü yapılacak bir taarruzla Kutsi Bey Tepesi’ni ele geçirmeyi planladı ve bu plan Akdeniz Seferi Kuvvetler Başkomutanlığı tarafından da onaylandı.

> Haziran 1915 günü Zığındere Sırtları üzerindeki çarpışmalar bütün şiddeti ile devam ederken, saat 17.00 civarında Fransız kara ve deniz topçusu, Kutsi Bey Tepesi ve civarındaki Türk mevzilerine ateş açtı Yaklaşık bir saat süren topçu bombardımanı sonrasında saat 18.00’de Fransız 7’nci Müstemleke (Sömürge) Alayı taarruza geçil Bir saatten daha az bir zamanda Kutsi Bey Tepesi ve her iki yanında ki Türk siperleri Fransızlar tarafından ele geçirildi

Bu gelişmenin hemen sonrasında 12’nci Piyade Tümeni tarafından başlatılan Türk karşı taarruzu ile kaybedilen siperlerin büyük bir bölü­mü geri alındı. Ancak Kutsi Bey Tepesi üzerindeki direnek noktasının bir bölümü, Fransız kuvvetlerinin elinde kaldı.

Kutsi Bey Tepesi üzerindeki direnek noktasının bir bölümünün Fran­sızların elinde kalmış olması, Fransız Kolordusu’nun sol yanında bu­lunan İngiliz kuvvetlerinin sağ yanını kısmen de olsa rahatlatmış oldu.

Fransızların 30 Haziran 1915 günü elde ettikleri bu başarıya karşılık, aynı gün Fransız Kolordu Komutanı General Gouraud, Seddülbahir’de bulunan hastaneyi ziyarete giderken, bir top mermisinin yakı­nında patlaması sonucu ağır yaralandı ve sağ kolunu kaybetti.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın