maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Seddülbahir Cephesi Muharebeleri – Bölüm 13

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Mar 01, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

28 Haziran / 5 Temmuz 1915

Zığındere Muharebesi

Birinci Kerevizdere Muharebesi sırasında, mevzilerini hedef alan yo­ğun topçu bombardımanlarına ve Fransız taarruzlarına göğüs geren 2’nci Tümen, 83 Rakımlı Tepe’yi kaybetmiş ancak Fransız taarruzunun derinlikte gelişmesini engellemiş, fakat ağır zayiat vermiştir.

Önce geriye alınan 2’nci Tümen 25 Haziran 1915 tarihinden itibaren Anadolu yakasına geçirilmeye başlanmıştır. 2’nci Tümenin boşalttığı mevzilere, 12’nci Tümen birlikleri yerleşmişti. Bu arada İstanbul’dan gelen Vinci Tümen ile Saros Grubuna bağlı 6’ncı Tümen, Güney Gru­bu emrine verilmişlerdi. Böylece Güney Grubu iki yeni tümenle takviye edilmişti.

Zığındere Muharebesi öncesinde Türk kuvvetlerinin Seddülbahir Cep­hesindeki tertiplenmesi şu şekilde yeniden düzenlendi:

> 12’nci Tümen Cephesi: Cephenin doğu kanadı olarak Kerevizdere’nin boğaza döküldüğü noktanın hemen güneyinden başlamak üzere Kanlı Dere doğusu arasında,

> 7’nci Tümen Cephesi: Cephenin orta bölümü olarak, Kanlı Dere do­ğusundan, Kirte Deresi batısı arasında,

> 11’inci Tümen Cephesi: Cephenin batı kanadı olarak, Kirte Deresi batısından, Pınariçi Koyu’nun hemen kuzeyinde Adalar Denizi sahi­li arasındaki bölümde uzanmaktaydı.

General Hamilton, cephenin doğu kanadı üzerinde Fransızların elde ettiği kısmi başarıdan dolayı umutlanmıştı. Bu kez cephenin batı ka­nadı üzerinden yapılacak taarruzla, bir hamlede Türk cephe hattının sağ yanını kopartmak ve Yassı Tepe’ye ulaşmayı amaç edindi.

Yassı Tepe’ye ulaşıldığı takdirde Seddülbahir Cephesi’ndeki Türk hat­ları, Kirte Deresi – Adalar Denizi arasındaki bölümler yarılacak ve Alçı Tepe batı yönünden tehdit edilebilir hale gelecekti. Açıkçası bu dulum, İngilizler tarafından daha önce de hedeflenmiş başlıca taktik an­layışı başarıya ulaştıracak en önemli koşul anlamına gelmekteydi.

Taarruz planını belirleyen ve birliklerini bu plana göre tertipleyen İngilizler, her taarruzdan önce olduğu gibi, ilk olarak belirledikleri hedefle­re topçu ateşi açtılar. Ancak bu kez topçu ateşi, taarruz saatinden çok önce, 25 Haziran 1915 gününden itibaren başlatıldı.

28 Haziran 1915, saat 02.00’ye kadar aralıklarla sürdürülen bu topçu ateşlerinden amaçlanan, özellikle Zığındere Vadisi’nin her iki yanın­da ki yamaçlar üzerinde yer alan Türk siper hatları üzerinde ateşleri toplayabilmekti. Bir başka ifade ile yaklaşık üç gün sürdürülen bom­bardıman, İngiliz topçusu için tanzim ateşleri idi.

28 Haziran 1915, saat 02.00’den itibaren ise söz konusu topçu ateşi, tanzim ateşi olmaktan çıkmış ve temposunu gittikçe arttırarak saat 09.00’dan itibaren en yoğun seviyesine ulaşmıştır.

Türk hatları üzerinde toplanan bu ağır bombardıman; siperleri, tel ör­gü engellerini, haberleşme hatlarını yerle bir etti, özellikle Zığındere Vadisi ile Adalar Denizi arasında kalan yamaç üzerinde (Nuri Yamut Anıtı ile bu anıtın güney kesiminde görülen ağaçlı alan arasında kalan bölge), birbiri ardınca sıralanan Türk siperleri, ağır hasar görmüşlerdi.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın