maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Seddülbahir Cephesi Muharebeleri – Bölüm 10

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Şub 26, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

Seddülbahir Cephesi’nde III. Kirte Muharebesi, 4 Haziran 1915 saba­hı saat 08.00’de İngiliz ve Fransız topçusunun açtığı yoğun ateşle başladı. Yoğun topçu ateşi, saat 12.00’ye kadar 4 saat aralıksız de­vam ederek Türk hatları üzerinde bir hayli tahribata yol açtı.

Topçu ateşinin hemen ardından saat 12.10’da bütün cephe boyunca İngiliz ve Fransız piyadesinin taarruzu başladı.

Cephenin batı kanadında, 9’uncu Tümen birliklerinin savunduğu ilk hat mevzilere girmeyi başaran İngilizler, bu bölgede Türk cephe hattı­nın 1 kilometrelik bölümünü ele geçirmeyi başardılar.

Sonrasında ikinci hat mevzilerine yönelen İngiliz taarruzu bu kesimde de bazı Türk siperlerinin ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Ancak 9’uncu Tümen’in başlattığı süngü taarruzu şeklindeki karşı taarruzlarla kay­bedilen ikinci hat siperlerinden çoğu geri alındı.

Bu çarpışmalar sırasında ağır zayiata uğrayan İngiliz birlikleri, sonuç­lu cephenin batı kanadı üzerinde yaklaşık 250 – 300 metre ilerlemek­le yetindiler. Bunun karşılığında ise III. Kirte Muharebesi’nin ilk günün­de 4.500 asker kaybettiler.

Cephenin doğu kanadı üzerindeki Fransız kuvvetleri ise İngilizler ka­dar bile başarılı olamadılar ve bütün taarruz girişimleri 12’nci Tümen hatları önünde eridi. Fransızların tek kazancı, kendi taarruz cephelerinin sağ kanadında elde ettikleri küçük bir siperden ibaret kaldı. Üste­lik Fransızların 5 adet makineli tüfeği de yapılan karşı taarruzlar sıra­sında Türklerin eline geçmişti.

Muharebenin ikinci günü tarafların karşılıklı ve küçük çaptaki taarruz girişimleri ile geçti. Bu ileri hareketler elde tutulan cephe hatlarının ba­zı kritik noktalarını düzenleme girişimlerinden ibaret idi.

Güney Grubu Komutanlığı, batı kanat üzerinde kaybedilen arazinin geri alınması için 6 Haziran 1915 sabahı saat 03.30’da başlayacak bir taarruz öngördü.

Taarruz; baskın tarzında, tüfekler boş ve sadece süngü takılmış olarak, sessizce düşman hatlarına doğru ilerlemek ve yakın mesafeden siperlere girerek, bir hamlede hedeflenen siperlerin ele geçirilmesi şeklinde icra edilecekti. Türk birlikleri, 5 Haziran 1915 gününü daha çok bu taarruzun hazırlıkları ile geçirdiler.

9’uncu Tümen’in taarruzu cephenin batı kanadı üzerinde saat o t 30‘da başladı. Taarruzun başlangıç evresinde Türk kuvvetleri, İngilizler tarafından ele geçirilmiş ikinci hat siperlerinin büyük bölümünü geri aldılar. Ayrıca bu siperlerin belli noktalarına yerleştirilmiş 10 adet İngiliz makineli tüfeği de Türklerin eline geçti. Ancak bu sırada düş­man bütünüyle durumun farkına varmış ve topçusuyla Türk birlikleri­nin üzerine yoğun ateş açmıştı.

Taarruzun başlangıcında ele geçirilen ikinci hat siperlerinin önünde düşmanın oluşturduğu yoğun ateş perdesi nedeniyle, önceden kay­bedilen birinci hat siperlerine yöneltilen taarruz ileri götürülemedi. Başlangıçta Kirte Deresi ile Zığındere Vadisi arasındaki bölgede elde edilen başarı ile yetinilmek durumda kalındı. Kirte Deresi ile Alçıtepe Köyü – Seddülbahir yolu arasındaki mevziler, 9’uncu Tümenin sol ya­nından bu bölgeye sürülen 2’nci Tümenin 1 ’inci ve 5’inci Alaylarının olağanüstü çabalarına karşı İngilizlerin elinde kaldı.

Cephenin doğu kanadı üzerinden taarruza katılması düşünülen 12’nci Tümen ise kendi sağ kanadında kalan bölgede 2’nci Tümen birlikleri­nin ilerleyememesi nedeniyle sadece topçu ve piyade ateşleriyle bu taarruza katkı sağlamaya çalıştı. Çünkü 12’nci Tümen ilerlemesi ha­linde, sağ yanı tehlikeli biçimde açık kalacaktı.

Üçüncü Kirte Muharebesi, yaklaşık 9.000 zayiat veren Türk birlikleri­nin başarısı ile sonuçlanmıştır. Başarı; düşmanı öngördüğü hedefin uzağında tutmaktır. Öngördüğü hedefin uzağında kalan düşmanın za­yiatı ise 8.500’ü bulmuştur.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın