maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Osmanlı Tarafını Seçiyor

Osmanlı Tarafını Seçiyor

İşte Osmanlı İmparatorluğu’nun dünya savaşına katılması da savaşın dönüm noktası olan bu Marne Savaşı’ndan sonra oldu. Osmanlı İmparatorluğu Sultan II. Abdülhamit döneminde, kendi güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için dengeli bir siya¬set izliyordu.
Bu siyasetin temelinde ise Osmanlı toparlanmada gözü olan batılı ülkelerin kendi aralarındaki çekişmelerden faydalanma esası yatı¬yurdu. Avrupa devletleri de bu aşamada paylaşamadıkları İstanbul ve Boğazların, dünya siyasetinde bir etkinliği kalmamış Osmanlı İmparatorluğu’nun kontrolünde olmasına ses çıkarmıyorlardı.

Avrupa

Avrupa siyaseti bu çekişmeler içinde iken, Almanlar Fransayı tasfiye ettikten sonra bütün gücüyle Rusya’ya saldıracaklarına bütün dünyayı inandırmışlardı. Buna inananların başında da 1913 yılında Bab-ı Ali baskını ile hükümeti ele geçiren İttihat ve Terakki Partisi’nin yönetimi geliyordu. 19. Yüzyıl boyunca had safhaya ulaşan ve devlet politikası haline gelen “Rus Düşmanlığı” da bu inancı destekliyordu.
Balkan Savaşlarında kaybedilen toprakların geri alınması hedefi de o dönemde milli bir siyaset haline gelmişti. Gerçi II. Balkan Savaşı sonucunda Edirne geri alınmıştı ama bu başarı İttihat ve Terakki Partisi’ni memnun etmekten uzaktı.

Balkan Savaşları Sırası

Balkan Savaşları sırasında Osmanlı Devleti’nin düştüğü onur kırıcı durum İttihat ve Terakki cephesinde Balkan ülkelerinden alınması gereken bir intikam şeklinde not edilmişti. Balkanlarda kapatılması gereken bu hesap, o dönem gazeteler tarafından da sürekli sıcak tutulduğundan, halk nazarında da geniş kabul görüyordu.
İşte bu ortamda Osmanlı Devleti iki kutba ayrılmış olan Avrupa’nın bir tarafında yer almak zorunda görünüyordu. İttihat ve Terakki aslında ilk önce İtilaf Devletleri ile beraber hareket et¬mek istemişti ama bu teklif İtilaf ülkeleri nezdinde pek değer bulmadı. Bunun üzerine tek seçenek olarak Alman kanadı kalmıştı.
İttihat ve Terakki içindeki görüş ayrılıklarına rağmen baskın güç olan ve Alman ekolünden yetişmiş bir Alman hayranı olan Enver Paşa’nın isteği ile 2 Ağustos 1914 günü Sait Halim Paşa yalısında Al¬manya ile ittifak antlaşması imzalandı.Enver Paşa savaş sonucunda Almanların kesin ola¬rak galip geleceğini Rusya’nın dağılacağını ve Osmanlı İmparatorluğu’nun tekrar Kafkasya ve Türkistan’ı ele geçireceğini hesaplıyordu. Ancak daha savaşın başında Almanlar Paris önlerinde durdurulmuşlar idi.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın