maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Ortadoğu’da Yahudi-İsrail Devleti Kuruluyor

Bir Yahudi Devleti Kuruluyor

Çanakkale Savaşı’na müttefik devletler safında katılan Zion Gönüllü Yahudi Birliği tarafından gönderilen 600 kadar Yahudi, savaş sırasında Seddülbahir çıkarmalarına katılmışlar, katırları ile düşman askerlerine lojistik destek sağlamışlardı. Bu Yahudiler İngilizler tarafından ödüllendirilmişlerdi.
Filistin’de kuracakları Yahudi devletine (İsrail) destek sağlamak ve bu düşüncelerine tüm dünyanın dikkatini çekmek için müttefikler tarafında savaşa katılmışlardı. Yahudiler, bu amaçlarına ulaşınca, İsrail devletinin temellerinin Çanakkale Savaşları sırasında atıldığını söyleyeceklerdi.
Gerçekten de I. Dünya Savaşı sona ermeden 1917 yılında Balfour Bildirisi’ni yayınlamışlardı. Buna göre İngilizler, Filistin topraklarında bir Yahudi Devleti (İsrail) kurulmasına her türlü desteği vereceğini dünyaya ilan etmişti. Ardından Fransa,İtalya ve ABD de bu bildiriyi desteklediklerini ilan etmişlerdi.
Çanakkale Savaşları sonrasında Liman Von Sanders 1917 1918 yıllarında bu kez Filistin Cephesi’nde Yıldırım Orduları Grubu komutanlığına getirildi. Ancak burada İngiliz saldırılarına karşı koyamadı. Eylül 1918’de Filistin Cephesi yarılınca kuvvetlerini Halep’e kadar çekti.

Mustafa Kemal Paşa Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığını Yönetecek

Bundan sonra Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığını Mustafa Kemal yürüttü. Liman Von Sanders Mondros Mütarekesi’nden sonra Alman askerlerinin geri gönderilmesi çalışmalarını üstlendi ve Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından hemen sonra Türkiye’den ayrıldı. Sanders, Çanakkale Savaşları sırasındaki hissiyatını anılarındaki şu cümleler ile çok güzel özetlemekteydi;
“O meşhur Dara’nın eski Yunan topraklarına geçerken azgın sularını dövdürdüğü Gelibolu yarımadasında, Türkler, dünyanın en kudretli donanma ve ordularını dövmüşlerdir. Çanakkale’yi bir asker olarak anlatmak imkansızdır.
Çelikten, manevi kudretten, vatan aşkından bir insan yapısı ne demektir? Bu sualin cevabı, işte bu gösterişsiz, mütevekkil ve sessiz Anadolu çocuğunun kendisiydi.
Tarih kitaplarında Türkler için okunanlar, hatta onlarla dövüşenlerin anlattıkları hikayeler hakikati ifadeden acizdirler. Saadet Türklerle beraber aynı safta diivüşmektir. Bu şerefi ömrümün sonuna kadar taşıyacağım.”

Liman Von Sanders

Liman Von Sanders son yıllarını anılarını yazarak geçirdi. Bir süre Malta’da,savaş suçlusu olarak kaldıktan sonra Almanya’ya dönerek “Türkiye’de Beş Sene” adlı eserini yazdı.
Türklerle ilgili “Milleti Müselleha” adlı bir eseri daha bulunan Sanders 1929 yılında Münih’te öldü.
İngiliz Denizcilik Bakanı Winston Churchill savaşın yenilgi ile sonuçlanması üzerine siyaset arenasında çok zor durumlara düştü. Siyasi kariyerini düzeltmesi bundan yıllar sonra II. Dünya Savaşı’nı İngiltere Başbakanı olarak ezeli düşmanları Almanlara karşı kazanması ile mümkün oldu.
General Hamilton, Çanakkale Savaşı’ndaki başarısızlıkları üzerine yoğun bir şekilde eleştirildi ve görevinden alındı. Bundan sonraki askerlik yaşamında geri hizmetlerde görev yapan Hamilton 1947 yılında Londra’da ölmeden önce Çanakkale Savaşları’ndaki hatıralarını “Gelibolu Günlüğü” adlı eserde topladı.

General Birdwood

Anzak Kolordusu’na komuta eden General Birdwood Çanakkale Savaşı’ndan sonra 1930 yılına kadar Hindistan ordularına komuta etti. 1938 yılında ilerlemiş yaşına rağmen Atatürk’ün cenaze merasimine İngiltere hükümetini temsilen katıldı.
Çanakkale Savaşı’ndan sonra yaprak dökümü Osmanlı İmparatorluğu’nda da sürdü.
Kudretli İttihat ve Terakki’nin meşhıır simaları Talat, Cemal ve Enver Paşalar I. Dünya Savaşı’nın vaat ettikleri şekilde sona ermemesi üzerine hızlı bir şekilde İstanbul’u terk ettiler. Talat Paşa Berlin’de, Cemal Paşa Tiflis’te Ermenilerce suikast düzenlenerek öldürüldü.
Çanakkale Savaşının etkin simalarından olan Enver Paşa ise Turan Devleti idealinden vazgeçmedi. Bu uğurda Orta Asya’ya geçerek Türkleri örgütledi. 4 Kasım 1922’de Bolşevik Ruslarla savaşırken üzerine düşen bir havan topu mermisi ile hayatım kaybetti.
Tam 74 sene sonra aynı gün 4 Kasım 1996’da cenazesi Türkiye’ye taşınarak Abidei Hürriyet Tepesi’nde Talat Paşa’nın yanına defnedildi.
Çanakkale Savaşı’nın dönüm noktalarından olan Arıburnu ve Conkbayırı savıınmalarının komutanı Esat Paşa 1919’da ordudan emekli oldu ve Bahriye Nazırlığı görevine kadar yükseldi. Dört ciltlik “Çanakkale Hatıraları” nı yazdıktan sonra 1952 yılında Istanbul’da öldü.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Çanakkale Savaşı’nda etkin bir şekilde görev alan komuta kademesi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde I. Dünya Savaşı sonunda Türk Kurtuluş Savaşı’nı başlatacaktı.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın