maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Muharebe Alanları Gezi Güzergâhı Üzerinde Yer Alan Önemli Mevkiler (Gelibolu – Eceabat – Tarihi Milli Park) – Bölüm 9

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Mar 30, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

13.Eceabat (Madyta, Madytos, Maydos)

Tarihte bilinen ilk adının, “Madyta” olduğu bilinmektedir. Daha sonra­ları kentin, “Madytos” adıyla tanımlandığı bilinmektedir. “Madytos” adına, 787 yılında İznik’te yapılan “Ruhaniler Toplantısı” kayıtlarında rastlanılmıştır. Bu kayıtlarda tespit edilen “Madytos Piskoposluğu” ibaresi, o dönemde burasının bölgedeki önemli yerleşim merkezlerin den biri olduğunun en önemli göstergesi olarak kabul edilir.

1354 yılından itibaren Gelibolu Yarımadası’nın Osmanlı topraklarına katılmasıyla birlikte “Maydos” olarak anılmıştır. Çanakkale Muharebe­leri döneminde de aynı isim kullanılmıştır.

“Maydos” ismi, Cumhuriyet döneminde 1934 yılında, “Bazı yerleşim yerlerinin isimlerinin Türkçeye çevrilmesine dair kanun” kapsamında “Eceabat” olarak değiştirilmiştir. Eceabat ismi; Gelibolu Yarımadısı toprakları üzerinde şehit düşen ilk Türk komutanı Halil Ece Bey’e atfen verilmiş bir isimdir.

Çanakkale Muharebeleri sırasında kasaba içinde, günümüzdeki “Gençlik Merkezi” binasının bulunduğu yerde, bir askeri hastane olduğu bilinmektedir. Eceabat ilçe merkezi, sözü edilen hastane de dahil olmak üzere, askeri anlamda belirgin bir hedef olmasını gerektiren ok hemen hiçbir şeyi barındırmamış olmasına rağmen, müttefik uçaklarını ve gemilerince defalarca bombalanmıştır.

Günümüzde “Yarbay Mustafa Kemal Karargahı” olarak bilinen bina ise 25 Şubat 1915 tarihinde bölgeye gelip “Maydos Bölge Komutam” sıfatıyla göreve başlayan 19’uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal’in (ATATÜRK) karargah olarak kullandığı binadır.

Aynı bina; 5’inci Ordu Komutanı Liman Von Sanders’in emirleri doğ­rultusunda, Maydos Bölge Komutanlığı görevini 26 Mart 1915 tarihin­den itibaren 19’uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal’den devralan 9’uncu Tümen Komutanı Albay Halil Sami Bey ve karargahı tarafından da kullanılmıştır.

14.Kilise Tepe

Eceabat ilçesi merkez yerleşim alanının neredeyse tam ortasında bu­lunan, deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 40 metre olan bir tepe­dir. Bu tepe aslında antik dönemden günümüze ulaşmış bir höyük olup, Gelibolu Yarımadası üzerinde bu güne kadar tespit edilmiş en büyük höyüklerden biridir.

“Kilise Tepe” isminin, üzerinde yer alan ve 1920’lerde dahi bina olarak varlığını sürdüren kiliseden dolayı bölgede yaşayanlar tarafından ve­rildiği sanılmaktadır.

Eceabat’ın merkezinde yer alan ve Kilise Tepe adıyla bilinen höyük etrafında inşaat amacıyla yapılan çeşitli hafriyat kazıları sırasında, Truva’nın ilk dönemleriyle yaşıt buluntulara rastlanmıştır. Tesadüf sonucu elde edilen buluntular, Eceabat’ın, M.Ö. 5. bin yıldan bu yana bir yerleşim yeri olarak kullanıldığının göstergesidir.

Kilise Tepe üzerinde ve civarındaki ilk bilimsel araştırmalar, sadece yüzey araştırması şeklinde, ilk olarak 1982 yılında yapılmıştır. Kilise Tepe’de bilimsel Arkeolojik kazılara ise 2010 yılında başlanmış olup, bu çalışmalar sonucunda bölgenin önemli bir arkeolojik değere daha sahip olması, kuvvetle muhtemel görülmektedir.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın