maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Muharebe Alanları Gezi Güzergâhı Üzerinde Yer Alan Önemli Mevkiler (Gelibolu – Eceabat – Tarihi Milli Park) – Bölüm 7

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Mar 28, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

8.Dumlupınar Denizaltısının Battığı Mevki

Bigalı Kalesi hizasında iken Eceabat yönüne doğru bakıldığında, yo­lun sağ yanında yer alan ve boğazdaki deniz trafiğini düzenlemek amacıyla üzerinde bir radar kulesi bulunan tepe, “Poyraz Tepe” veya “Kilye Tepe” olarak tanımlanmıştır. Bu tepenin boğaza doğru inen ya­maçları hizasında, sahilden yaklaşık 50 metre kadar açıkta, beyaz boyalı sabit bir işaret feneri vardır.

Dumlupınar denizaltımız, 4 Nisan 1953 tarihinde, yukarıda belirtilen sabit işaret feneri ile karşı sahil­deki Nara Burnu arasında, üze­rinde bulunduğunuz sahil kesimi ne daha yakın bir mevkide, İsveç bandıralı Naboland adlı yük gemi­siyle çarpışarak batmıştır.

Bu elim olay sonucunda 81 Türk denizcisi şehit olmuştur.

Dumlupınar denizaltımız ve onun içinde bulunan şehit denizcilerimiz bu mevkide, yaklaşık 80 metre derinlikte ebedi uykularına devam etmektedirler.

9.Kilye Koyu

“Kilye Koyu” adını; günümüzdeki Kilye Ana Tanıtım Merkezi’nin bulunduğu sırtlarda, antik dönemde yer alan “Koila” yerleşiminden alır. Bazı kaynaklarda burada yer alan yerleşim yerinin, Atinalı Kelius tarafından kurulduğu belirtilirse de kuruluş tarihi hakkında net bir bilgi bulunamamıştır. Ancak bölgede tespit edilen bazı buluntuların Roma dönemine ait olduğu tespit edildiğinden, kentin ilk kez Romalılar tarafın­dan kurulmuş olması muhtemel görülmektedir. Kuruluşundan itibaren kentin “Koila” ya da “Coele” olarak tanımlandığı tespit edilmiştir.

Bölgenin bir yerleşim yeri olarak seçilip kullanılmasının başlıca nede­ni ise kuzey rüzgarlarına karşı nispeten korunaklı, doğal bir liman ko­numunda olan Kilye Koyu’dur.

Daha güneyde bulunan Madytos’un (Eceabat’ın), zaman içinde daha çok ön plana çıkmasıyla birlikte Koila yerleşiminin önemi azalmıştır.

Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında Kilye Koyu, Akbaş mevkii ile birlikte, Türk Ordusu tarafından cepheye sevk edilen asker, malzeme, mühimmat gibi unsurların karaya çıkartıldığı bir doğal liman ve lojistik ikmal merkezi olarak kullanılmıştır. Kilye Koyu’nun bölgedeki önemli ikmal merkezlerinden biri haline gelmesi nedeniyle bu bölge, İngilizler tarafından defalarca bombalanmıştır.

Bu bombardımanlar, özellikle buradaki antik dönem kalıntılarına da bir hayli zarar vermiştir. Yıllar süren ihmaller ve Kilye ana Tanıtım Merkezi inşaatı sırasındaki dikkatsizlikler gibi tahribatı arttıran etken­ler, antik döneme ait bölgedeki izlerin oldukça azalmasına neden ol­muştur.

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi’nden kısa bir süre sonra, 4 Kasım 1918 günü bölgeye gelen İngilizler, 8 Kasım gü­nü Çanakkale Boğazı’nı savunan tahkimatın işgaline başlarlar. 26 Ka­sım 1923 gününe kadar 5 yıl, 22 gün sürecek olan işgal döneminde Kilye Koyu ve yakın çevresi, İngilizler tarafından bir üs olarak kullanıl­mıştır.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın