maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Muharebe Alanları Gezi Güzergâhı Üzerinde Yer Alan Önemli Mevkiler (Gelibolu – Eceabat – Tarihi Milli Park) – Bölüm 47

  • Yazar: erkan
  • Tarih:May 07, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

79.İkiz Koyu [X Beach (X Sahili)]

Seddülbahir’de mevzilenen Türk savunmasını, Ertuğrul Koyu ve Tekke Koyu sahillerine yapılacak çıkarmalar ile bir hamlede aşacaklarını düşünen İngilizler, adı geçen koyların haricinde diğer bazı sahillere de kuvvet çıkarmayı planladılar.

Bu sahillerden biri de İngilizler tarafından “X” olarak kodlanmış İkiz Koyu idi. İkiz Koyu’ndan içeriye doğru uzanan arazi, buraya yapılacak bir çıkarmanın kolayca yayılmasına ve Seddülbahir bölgesini savunan Türk kuvvetinin geri bölgesinden kuşatılmasına olanak sağlayacak yapıdaydı. Çünkü bu arazi, Seddülbahir’e kadar savunmasızdı ve İngilizler de bu durumdan kolayca yararlanabilirlerdi.

Önceden planladıkları gibi İngilizler, 25 Nisan 1915 sabahı İkiz Koyu sahiline, iki kademe halinde takviyeli bir tabur (yaklaşık 1.250 kişi) çı­karmaya başladılar. Çıkarmanın başladığı saatlerde İkiz Koyu’na ba­kan yamaçlarda 9-10 kişiden oluşan bir manga Türk askeri bulun­maktaydı. Bu manga; İkiz Koyu’nun yaklaşık 1,5 kilometre kuzeyinde­ki Zığındere ağzında bulunan 26’ncı Alayın 2’nci Taburunun 6’ncı Bö­lüğüne bağlıydı ve gözetleme postası olarak bölgede devriye görevi yapmaktaydı. İkiz Koyu’nda sahilden itibaren oldukça dik yamaçlar başladığından, burada başkaca bir tedbir alınmamıştı.

Sahile çıkacak İngilizlerin ilk kafilesi, saat 06.15 civarında İkiz Koyu kıyı çizgisine ulaştığında, bu bölgedeki Türk mangası düşmana mü­dahale ederek ilk ateşi açtı. Çıkarmayı yakın mesafeden destekleyen HMS Implacable muharebe gemisinin açtığı etkili topçu ateşine rağ­men bu küçük Türk birliği direnmeye çalıştı. Ancak çok üstün düşman kuvveti karşısında yok olmak kaçınılmazdı. Oysa buradaki çıkarma­nın, bir an önce bölük komutanına rapor edilmesi gerekmekteydi. Bu nedenle Zığındere ağzı yönünde geri çekildiler ve durumu komutanla­rına bildirdiler. İkiz Koyu’ndaki çıkarmayı haber alan 6’ncı Bölük Ko­mutanının gönderdiği 35 – 40 civarındaki Türk askeri bölgeye gelerek, İkiz Koyu’na kuzeydoğu yönünden hakim Kızıltoprak Sırtı’nda mevzilenerek, düşmana müdahale etmek istediler. Fakat yarım takım seviyesindeki bu birlik, sayısal olarak kendisinden en az 30 kat güçlü düşmanın karşısında çaresiz kaldı.

İkiz Koyu sahilinin hemen üst kısmı ve buradan itibaren kuzeydoğu yönünde uzanan sırtlarda bu gelişmelerin yaşandığı sırada; 26’ncı Alay Komutanı Yarbay Hafız Kadri Bey, ihtiyatta tuttuğu 2’nci Tabur­dan bir bölüğü Ertuğrul ve Tekke Koylarını savunmakta olan 3’üncü Tabura takviye olarak göndermeye karar verdi. Bu karar doğrultusun­da görev, 2’nci Taburun 7’nci Bölüğüne verildi ve zaten hazır durumda olan bölük, saat 07.30 civarında Seddülbahir istikametinde intikale başladı.

Bölük düşmana görünmemek için kısmen örtü ve gizleme sağlayan İkiz Koyu doğusundaki Kirte Deresi’nin yatağı üzerinden ilerlemekte olduğu sırada Bölük Komutanı Yüzbaşı Yusuf Kenan, İkiz Koyu’ndaki durumu fark etti ve Seddülbahir’e gitmekten vazgeçip hemen müda­hale etmeye karar verdi.

Yaklaşık 250 mevcutlu 7’nci Bölük, o sıra­da mevcudu neredeyse 3 tabur seviyesine ulaşmış olan düşmana, saat 08.15 civa­rında ateş açtı.

7’nci Bölüğün İkiz Koyu çıkarmasına mü­dahale ederek giriştiği mücadele, ağır za­yiat vermesine rağmen akşama kadar sür­müş ve düşmanı kıyı başında tespit ede­rek 3’üncü Taburun kuşatılmasını ve belki de Seddülbahir’deki Türk savunmasının olmadık bir anda çözülmesi engellemiştir.

7’nci Bölüğün kahraman Komutanı Yüzba­şı Yusuf Kenan, yeri geldiğinde sorumluluk almanın ve inisiyatif kullanmanın ne kadar önemli olabileceğinin seçkin bir örneğini vermiş, ancak o günkü muharebede şehit olmuştur.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın