maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Muharebe Alanları Gezi Güzergâhı Üzerinde Yer Alan Önemli Mevkiler (Gelibolu – Eceabat – Tarihi Milli Park) – Bölüm 46

  • Yazar: erkan
  • Tarih:May 06, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

77. Karacaoğlan Tepesi [Hill 114 (114 Rakımlı Tepe)]

Seddülbahir üzerinden ikiz Koyu istikametine gidilirken, Lanchashire Landing Mezarlığı hizasına gelindiğinde, sol yanda, ileride, yamacın­da birkaç tane eski bina kalıntısı bulunan, üzeri yayvan bir yükselti görülür. Burası Gelibolu Yarımadası’nın en batı ucunu oluşturan Tek­ke Burnu’nun hemen üzerinde ve doğusunda yer alan Karacaoğlan Tepesi’dir.

İngilizler bu tepeyi sadece yüksekliği ile anmışlar ve foot cinsinden ifade ederek, “114 feet yüksekliğinde” anlamına gelen “Hill 114” (114 Rakımlı Tepe) adını vermişlerdir.

25 Nisan 1915 sabahı saat 06.00 civarında başlayan çıkarmalar sıra­sında Tekke Koyu sahilini gözetlemek ve savunmakla görevli 26’ncı Alayın, 3’üncü Taburunun, 12’nci Bölüğünden bir Takım, Karacaoğlan Tepesi’nin Tekke Koyu’na bakan yamacındaki siperlerde mevzilenmiş durumdaydı.

Karacaoğlan Tepesi’nin yaklaşık 1 kilometre kuzeyindeki İkiz Koyu’na çıkan takviyeli İngiliz taburundan, başlangıçta iki bölük kadar bir kuv­vet, saat 08.00 civarında Karacaoğlan Tepesi’nin kuzey yanına çark ederek, tepeyi bu yönden kuşatmaya başladı.

Karacaoğlan Tepesi’nin güney yamacı üzerinde, Tekke Koyu sahiline çıkan bir tabur seviyesindeki düşman kuvveti ile temas halinde bulu­nan buradaki Türk takımı, geri bölgesinde kalan tepenin kuzey kesi­mine ancak bir manga (dokuz kişi) mevzilendirebilmiş durumdaydı.

Bu bir mangalık kuvvetin İkiz Koyu istikametinden gelerek Karacaoğ- lan Tepesi’ni tehdit eden ve saat 09.00 civarında mevcudu tabur sevi­yesine yükselen düşmanla başa çıkması mümkün değildi.

Karacaoğlan Tepesi’nin her iki yandan ağır baskı altına girmesi ve de­niz topçusu tarafından da yoğun şekilde bombalanması üzerine bu te­pe üzerindeki takımın, burada tamamen yok olma tehlikesi ortaya çıktı.

Bunun üzerine 12’nci Bölük Komutanı, Ay Tepe istikametinde açık ka­lan, günümüzde Lanchashire Landing Mezarlığı’nın bulunduğu mevki ile Tekke Koyu arasındaki bölgeden, Karacaoğlan Tepesi üzerindeki takımı geri çekti ve Karacaoğlan Tepesi saat 11.00 sonrasında düş­manın eline geçti.

Çanakkale Kara Muharebeleri süresince Seddülbahir Cephesi’nin or­ta kesimi ile batı kanadı üzerinde muharebe eden İngiliz kuvvetlerinin komuta karargâhı da Karacaoğlan Tepesi’nin Tekke Koyu’na bakan yamaçları altında yer almıştır.

78. Pink Farm (Pembe Çiftlik Mezarlığı)

Feyzullah Çiftliği ya da Sotiri Çiftliği olarak anılan bölgede yer alır. Günümüzde dahi mezarlık girişinin yaklaşık 50 metre kuzeydoğusunda Feyzullah Çiftliği’nin temelleri, kuyusu ve eski su pompası ağaçlık alan içinde hala seçilebilmektedir. 28 Nisan 1915’de İngiliz birlikleri, buradaki binalardan çok, sahip olduğu kırmızı topraktan ötürü, alana “Pink Farm” adını vermişlerdir.

Dikdörtgen şeklinde bir alanı kaplayan mezarlık, 61 metre eninde ve girişten üzerinde Haç sembolünün bulunduğu duvara kadar 46 metre boyundadır.

İki farklı seviyede tasarlanmış olan mezarlıkta, kimliği belirlenmiş mezarların çoğunluğu aşağı bölümde, kimliği belirlenemeyenler ise yukarı kısımda bulunmaktadır.

Mezarlıkta 602 mezar vardır. Kimliği bilinen mezarlardan 421’i İngiliz, 9’u Hintli, 5’i Yeni Zelandalı, 3’ü Avustralyalı askerlere aittir. 164 mezarın ise kimlikleri belirsizdir.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın