maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Muharebe Alanları Gezi Güzergâhı Üzerinde Yer Alan Önemli Mevkiler (Gelibolu – Eceabat – Tarihi Milli Park) – Bölüm 44

  • Yazar: erkan
  • Tarih:May 04, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

74.İlyas Baba Burnu / Mehmetçik Feneri

Gözcü Baba Tepesi’nin güneybatı yönünde yer alan İlyas Baba Burnu üzerinde bulunan deniz feneri, “Mehmetçik Feneri” adıyla anılır. Bazı haritalarda burası “Mehmetçik Burnu” olarak da tanımlanmıştır.

Bu deniz fenerinin hangi tarihte yapıldığına dair kesin bir bilgi olma­makla birlikte, Çanakkale Muharebeleri döneminde de burada bir de­niz feneri olduğu bilinmektedir. Aşağıda yer alan fotoğrafta, söz konu­su deniz fenerinin muharebeler sırasında hasar görmüş durumu gö­rülmektedir.

25 Nisan 1915 günü, Karacaoğlan Tepesi’nin İngilizlerin eline geçme­sinden sonra 12’nci Bölük, Tekke Koyu bölgesinden Mehmetçik Fene­ri – Gözcü Baba Tepesi – Kızlar Sırtı hattına çekilmiş ve savunmayı bu hat üzerinde kabul etmiştir.

Bu hattın önünde ve Tekke Koyu yönündeki Ay Tepe’de ise küçük bir müfreze bırakmak suretiyle, bir nevi muharebe ileri karakolu oluştur­muştur.
12’nci Bölük; yukarıda belirtilen hat üzerinde işgal etmiş olduğu mev­zileri, çok üstün düşman kuvvetlerinin Tekke Koyu yönünden yöneltti­ği taarruzlara karşılık inatla savunmuş ve 25 Nisan 1915 gecesi saat 22.00 sonrasına kadar elde tutmayı başarmıştır.

75. Ay Tepe (veya Ak Tepe) [Hill 138 – Hunter Weston Hill (138 Rakımlı Tepe – Hunter Weston Tepesi)]

Yaklaşık olarak 44 metre yüksekliğinde küçük bir tepedir. Gözcü Baba Tepesi’nin 300 metre kadar kuzeybatısında yer alır. Bazı haritalarda “Ak Tepe” olarak da tanımlanmıştır.

25 Nisan 1915 sabahı Tekke Koyu’na yönelen İngiliz çıkarma grubu­nun ilk kademesi, Vinci Lancashire Fusiliers Taburu’ndan oluşmak­taydı. Lancashire Fusiliers Taburu, Anson Taburundan bir takımla tak­viye edilmişti.

Düşmanın yaklaşık 1.250 kişiden oluşan ilk çıkarma kademesine kar­şılık, Tekke Koyu yamaçlarında mevzilenmiş durumda, yaklaşık 250 mevcutlu bir bölükten oluşan Türk kuvveti bulunmaktaydı. Bu bölük; 26’ncı Alayın, 3’üncü Taburunun 12’nci Bölüğü idi.

12’nci Bölük; çıkarmanın başladığı saat 06.00’dan itibaren, Tekke Ko­yu’na hakim durumdaki mevzilerini başarıyla savunmuştu.

Ancak bir süre sonra, yaklaşık 1 kilometre kuzeyde ve 12’nci Bölüğün savunma mevzilerinin geri bölgesinde bulunan İkiz Koyu’na (X Sahili) çıkan diğer İngiliz kuvvetleri, sağ yanlarını Tekke Koyu’nun kuzeyindeki Karacaoğlan Tepesi üzerindeki Türk mevziilerine yönelttiler. İkiz Koyu istikametinden bu bölgeye doğru yönelen İngiliz baskısı yoğunlaşmaya başladığı andan itibaren, 12’nci Bölüğün sağ kanadı tamamen kuşatılma tehdidi ile karşı karşıya kaldı.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın