maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Muharebe Alanları Gezi Güzergâhı Üzerinde Yer Alan Önemli Mevkiler (Gelibolu – Eceabat – Tarihi Milli Park) – Bölüm 29

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Nis 19, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

47.Kutsi (Kuddusi) Bey Tepesi [Quadrilateral (Dörtgen)]

Alçıtepe Bakı Terası yolu üzerinden Çanakkale Şehitler Abidesi yö­nünde gidilirken yolumuz, Alçıtepe Köyü’nden gelip yine aynı yöne gi­den bir diğer yol ile kesişir. Her iki yolun birleştiği noktada, yolun sağ yanında, üzeri ağaç ve çalılarla kaplı küçük bir yükselti görülür. Bu yükselti; Seddülbahir Cephesi’ndeki muharebeler sırasında 7 Ağustos 1915 günü şehit düşen 55’inci Piyade Alayı, Tinci Tabur Komutanı Binbaşı Hafız Kutsi Bey’in adıyla anılan, 86 metre rakımlı Kutsi Bey Tepesi’dir. Kereviz Dere’nin kuzeybatı yamaçlarına hakim bir noktada, Alçıtepe’nin güneybatı yönünde uzanan ve “Yüzbaşı Şevki Sırtı” olarak tanımlanan sırtın üzerinde yer alır. Bazı haritalarda “Kuddusi Bey Tepe’si” olarak da gösterilmektedir.

Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında Fransızlar, yaptıkları hava keşifleri sırasında bu noktada bulunan Türk siperlerinin bir dörtgen şeklinde olduğunu gördüklerinden, buraya “Quadrilateral” (dörtgen) adını vermişlerdir.

28 Haziran – 5 Temmuz 1915 tarihleri arasında, bilhassa cephenin kendilerine göre sol kanadında yaklaşık 1 kilometre ilerleyen İngiliz kuvvetleri ile beraber taarruz eden Fransızlar da bu tepe üzerindeki Türk hatlarının bir bölümünü, 30 Haziran 1915 günü ele geçirmişlerdir.

Taarruzlarını daha da ileri götürmek isteyen Fransız kuvvetleri, Kerevizdere Vadisi’ne bütünüyle hakim olmak ve bu vadinin kuzeydoğu yamacını oluşturan Cesaret Sırtı’nı da ele geçirmek amacıyla 12-13 Temmuz 1915 günlerinde Türk hatlarına yönelik çok şiddetli taarruzlar düzenlediler.

“İkinci Kerevizdere Muharebesi” olarak bilinen bu muharebelerde İn­giliz ve Fransız kuvvetleri, bölgede öngördükleri hedeflerine ulaşmayı başaramamışlardır. Kısacası düşman Alçıtepe yönünde bu noktadan daha ileriye geçememiştir.

48.Kereviz Dere Vadisi

Kutsi Bey Tepesi’nin bulunduğu noktadan sol yanınıza baktığınızdıı, boğaza doğru uzanan bir vadi görülmektedir. Bu vadi; Kereviz Dere’dir. Kereviz Dere’nin sol yanındaki yamaç ise Cesaret Sırtı’dır.

Muharebeler sırasında Kereviz Dere Vadisi ve çevresi Seddülbahir’deki Türk cephe hattının, sol (doğu) kanadını oluşturmaktadır Cephenin bu bölümündeki muharebelerde Türk kuvvetleri, ağırlıklı olarak Fransız Kolordusu’na bağlı birliklerle çarpışmışlardır. Ancak Fransız birliklerinin Gelibolu Yarımadası’ndan çekildikleri Kasım 1915 sonrasında İngiliz Kraliyet Deniz Tümeni, cephenin bu bölümünde bu­lunan siperleri Fransızlardan devralmış ve bölgedeki mevzii muhare­belerini devam ettirmiştir.

I, II ve III. Kitre Muharebeleri haricinde, Seddülbahir Cephesi’nin bu bölümünde 21 – 22 Haziran 1915 ve 12 – 13 Temmuz 1915 tarihle­rindeki çarpışmalar, “I.” ve “II. Kerevizdere Muharebeleri” olarak anıl­mıştır.

Kereviz Dere Vadisi, bu bölgede çarpışan Türk kuvvetlerinin ön cephe hattının hemen gerisinde yer alan konumuyla, en önemli geri bölgesi olarak değerlendirilmiştir. Muharebeler süresince düşman, Kereviz Dere Vadisi’ne hakim noktaları ele geçirememiştir.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın