maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Muharebe Alanları Gezi Güzergâhı Üzerinde Yer Alan Önemli Mevkiler (Gelibolu – Eceabat – Tarihi Milli Park) – Bölüm 28

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Nis 18, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

“Amfibi Harekat” niteliğindeki taarruz planı ile öngörülen amaç; ilk 24 saat içinde Alçı Tepe’yi almak ve Gelibolu Yarımadası’nın güney ucunda, kuzeybatı – güneydoğu çizgisinde, bir yanı boğaz tarafındaki Üç Tepeler’e, diğer yanı ise Adalar Denizi tarafındaki Yassı Tepe’ye dayalı bir hattı işgal etmekti.

Kuzeyde, Arıburnu sahillerine çıkacak Anzak kuvvetlerinin de ilk 24 saat içinde, sol yanlarını Conk Bayırı – Kocaçimen Tepesi bloğuna da­yamak suretiyle sağlam bir kıyı başı tesis etmelerinin ardından, hem kuzey hem de güney yönünden taarruzlarla Kilitbahir Platosu ele ge­çirilecekti.

İtilaf kuvvetleri için Kilitbahir Platosu’nun ele geçirilmesi demek, bo­ğaz savunmasının düşürülmesi anlamına gelmekteydi ki bu durumda Çanakkale Boğazı, İtilaf Donanması’nın geçişine açık bir hale gelecekti. Sonrasında ise İstanbul’a gidilecek ve Osmanlı Devleti teslim alınacaktı. İşte bu planlar doğrultusunda başlayan çıkarmalar ve ar­dından 259 gün süren kara muharebeleri boyunca, İtilaf Devletlerinin orduları ne Alçı Tepe’yi ne de kuzeydeki Cönk Bayırı – Kocaçimen Te­pesi bloğunu almayı başaramadılar.

Alçı Tepe’nin güneye bakan yamacına, “bakı terası” olarak nitelendiri­len noktaya geldiğinizde, önünüzde uzanan araziye bakarsanız, İngi­liz ve Fransızların bu tepeyi almak, Türklerin ise vermemek yolunda sürdürdükleri kanlı mücadelelerin yaşandığı Seddülbahir Cephesi’ni bütünüyle görebilirsiniz.

Alçı Tepe’nin yamacından gördüğünüz bu arazi, belki bugün size pek bir şey ifade etmeyebilir. Ancak unutmayınız ki bugün sessiz ve sükunet içinde görülen bu arazide 1915 yılında bir cehennem vardı. O cehennemi yaratanların karşısına dikilen Mehmetçik; Alçı Tepe’den Seddülbahir’e doğru uzanan yamaçlarda, tepelerde, vadilerde, kısa­cası gözünüzle görebildiğiniz her alanda bedenini vatana siper ederek toprağa on binlerce karışmış ve karşılığında bu toprakları gelecek kuşaklara, yani bizlere emanet bırakmıştır.

Emanetin anlamının ve değerinin bilinmesi umuduyla…

46.Fevzi Çakmak Anıtı

Alçıtepe Bakı Terası yolu üzerinden Çanakkale Şehitler Abidesi istika metinde ilerlenirken, yolun hemen sağ yanında yer alan, beton kaide üzerine yerleştirilmiş bir adet top mermisinden ibaret bir anıt bulunur. Anıtın bulunduğu yer; “Hilal Sırtı” olarak tanımlanmaktadır.

1941 yılında yaptırılan bu anıt; Temmuz 1915 ortalarından itibaren Seddülbahir Cephesi’nin sol kanadının sorumluluğunu üstlenen 5’inci Kolordunun Komutanı Mirliva (Tuğgeneral) Mustafa Fevzi Paşa’nın (Mareşal ÇAKMAK) “muharebe idare yerini” bize göstermektedir.

Bazı kayıtlarda yer alan “Fevzi Çakmak Karargahı” ifadesi yanlış bir tanımlamadır. Çünkü Mareşal Mustafa Fevzi ÇAKMAK’ın Çanakkale Muharebeleri sırasında karargah olarak kullandığı yer, Alçı Tepe’nin güneyinde bulunan Salim Bey Çiftliği’dir.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın