maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Muharebe Alanları Gezi Güzergâhı Üzerinde Yer Alan Önemli Mevkiler (Gelibolu – Eceabat – Tarihi Milli Park) – Bölüm 27

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Nis 17, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

43.Alçıtepe Köyü (Kirte)

Çanakkale Muharebeleri’nden önceki dönemde daha çok Rum ahali­nin yaşadığı bir köydür. O yıllardaki adı, “Kirte” olarak bilinir. İngilizler hu köyü; antik dönemdeki adından esinlenerek “Krithia” olarak ifade etmişlerdir.

Çanakkale Muharebeleri başlamadan önce bu köyde yaşayan Rum ithali, sivillerin hayati tehlikesi nedeniyle bölgeden tahliye edilmiştir.

Bu köyden ayrılanlar bir daha da geri dönmemişler ve 1934 – 1936 yıllarındaki mübadele kapsamında değerlendirilmişlerdir. 1936 yılına kadar boş ve harabe bir şekilde kalan köye, o yıllardaki mübadele kapsamında bilhassa Romanya’dan Türkiye’ye göç eden Türk aileler­den bir kısmı yerleştirilmiştir.

Çanakkale Kara Muharebeleri’nin Seddülbahir Cephesi’nde 28 Nisan 1915, 6 – 8 Mayıs 1915 ve 4 – 6 Haziran 1915 tarihlerindeki muharebeler l, II ve III. Kirte Muharebeleri olarak bu köyün adıyla anılmıştır.

Kirte adı, bazı yerleşim yerlerinin adlarının Türkçeye çevrilmesi kararı kapsamında 1934 yılında “Alçıtepe” olarak değiştirilmiştir.

44. Alçıtepe Şehitliği

Eceabat veya Kaba Tepe yönünden Alçıtepe Köyü’ne gelindiğimin, köye girmeden hemen önceki yol ayrımından sola dönüldükten yaklaşık 400 metre sonra, “Alçıtepe Bakı Terası” yolu görülür. Bu yola girdikten hemen sonra yolun sağ yanında, yoldan yaklaşık 10-15 metre kadar içerde yer alır.

Kare planlı olup, etrafı beyaz boyalı taş duvarla çevrelenmiştir. Şehitliğin etrafını çevreleyen duvarın köşelerine, birer adet kırmızı boyalı taş gülle konulmuş, ayrıca içine üç adet servi ağacı dikilmiştir.

Yapıldığı tarih ile ilgili kesin bir bilgi olmamasına karşılık, Alçıtepe Köyü’nde yeniden yerleşimin başladığı 1936 yılından sonra yapılmış olması kesindir. Çünkü bu şehitliğe, Alçıtepe Köyü’nde yaşayanların tarlalarından topladıkları kemiklerin bir kısmı topluca gömülmüşlerdir.’ Bu şehitlikte yatanların kimlikleri hakkında da herhangi bir bilgi yoktur.

45.Alçı Tepe (Achi Baba)

Gelibolu Yarımadası’nın güney ucunda yer alan Seddülbahir bölgesi ile Çanakkale Boğazı’nın Adalar Denizi (Ege Denizi) ile birleştiği bölgeye bütünüyle, boğazın Anadolu kıyılarının Kumkale – Kepez bölümüne ise bütünüyle hakim olan bu tepenin deniz seviyesinden yüksekliği, yaklaşık olarak 219 metredir.

Bu özelliği ile Alçı Tepe; Çanakkale Boğazı’na taarruz etmek ve bu suretle boğazı geçerek İstanbul’a ulaşmayı “stratejik hedef’ olarak planlayanlar için çok önemli bir “taktik hedef olarak değerlendirilmiş­tir. Çünkü boğaz savunmasını düşürebilmek için ele geçirilmesi ge­rekli asıl hedef olan Kilitbahir Platosu’na doğru geliştirilecek her türlü ileri harekata olanak sağlayacak bir konumda bulunmaktadır.

18 Mart 1915 günü donanma ile boğazın merkez tabyalarını susturmayı ve bu tabyaların koruduğu mayın hatları içinde bir geçit açmayı, dolayısıyla Türk tarafının asıl savunma sistemini çökertmeyi amaçla­yan harekat sırasında ağır zayiat vererek geri çekilen İngiliz ve Fransız kuvvetleri, bu kez karaya asker çıkarmak suretiyle hedeflerine ulaşmak istediler.

Bu doğrultuda yaptıkları saldırı planı; 25 Nisan 1915 sabahı başlayan çıkarmanın sıklet merkezinin, Alçı Tepe’nin tamamen hakim olduğu Seddülbahir bölgesi olmasını öngörmekteydi.

 

Yazar Hakkında

Yorum Yapın