maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Muharebe Alanları Gezi Güzergâhı Üzerinde Yer Alan Önemli Mevkiler (Gelibolu – Eceabat – Tarihi Milli Park) – Bölüm 22

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Nis 12, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

Bilindiği gibi Nusrat’ın döktüğü 26 adet mayın, 18 Mart 1915 günü Çanakkale Boğazı Muharebesi’nin kaderini belirlemiş ve itilaf Donunması’nın yenilgisindeki en önemli faktörlerden biri olmuştur. Nusrat’ın başarısında, Baykuş Bataryası’nın gözlemlerinin etkisi yadsınamaz.

Batarya Komutanı Deniz Binbaşı Hasan Bey, 18 Mart 1915 günkü Ça­nakkale Boğaz Muharebesi’ne dair yaşananları raporunda şu şekilde anlatmaktadır:

“8.200 metre mesafede bulunan Irresistible’a saat 11.45’te ilk ateşi açtık. Rotasında ağır yolla ilerleyen düşman, yakınına dü­şürülen mermilerin etkisiyle geriye manevra yaparak kendisini idare ediyordu. Nihayet 6.800 metre mesafede mermilerimizin in­filakları düşman gemisinin birçok yerinde görüldü.

Geçen süre içinde bataryamız isabet almış, düşmanın attığı mer­miler ikinci top gerisindeki siperi tahrip etmiş, birinci topa cep­hane sevk eden rah-ı mestur (kapalı yol) ve çevresini toprak altı­na gömmüştü. İkinci topun gerisinde bulunan cephaneliğe isa­bet eden iki mermi, cephaneliğin üstünü ve etrafını tahrip etmiş­ti. Bataryanın ilerisindeki çalılar ateş alınca, mecburen bir an için ateşe ara verildi.

Saat 14.30’da 6.400 metreden ateşe tekrar başladık. Bouvet, Erenköy hizasında koyu dumanlar çıkartarak alabora oluyor, inf­lexible kruvazörü, canavar düdükleri çekerek, hem İrresitible’a hem de hasar gören muhriplere yardım edilmesini ihtar ediyor­du. Bu arada düşman, ateşini bataryamız üzerinde toplayıp, ba­taryamızı işe yaramaz hale getirmeye çalışıyordu. Ateşe ara ver­mek zorunda kaldık. Telefon hatlarımız da parçalanınca haber­leşme de kesildi.

Bir süre sonra Ocean gemisinin de irresistible gibi aynı akıbete uğradığı görüldü. Düşmanın terk ettiği İrresistible gemisine 14 mermi daha yapıştırdık. Düşman son sıkı ateşiyle bataryayı ve etrafını epeyce dövdü.

Bu günkü muharebede toplam 114 mermi harcadık. Bunun 79 inledi külahlı zırh delici, 17 adedi külahsız zırh delici, 18 adedi adi çelik da ne idi. ”

Ne yazık ki günümüzde Baykuş Bataryası’nı işaret eden bir tabela ol­madığı gibi, bu gazi bataryamızın bulunduğu yere ulaşılmasını sağla­yacak düzgün bir patika dahi mevcut değildir.

34. Eceabat – Seddülbahir Cephesi İntikal Güzergâhı

Eceabat’tan itibaren Kilitbahir, Havuzlar ve Baykuş mevkilerinden ge­çerek Soğanlı Dere Vadisi içinden devamla Kiremit Dere hizasına ka­dar devam eden, Kiremit Dere’nin yatağını oluşturan vadi boyunca da ilerleyerek Seddülbahir Cephesi’ne ulaşan bir yoldur. Bu yol halen kullanılan yol ile aynı güzergahta yer almakta olup, 1915’ten tek farkı günümüzde asfalt kaplı olmasıdır. Kilitbahir Platosu üzerinden Sarafim Çiftliği bölgesine ulaşan bir diğer yol ile birlikte, Türk birliklerinin Seddülbahir Cephesi’ne ulaşmak için kullandıkları en önemli intikal güzergahlarından biridir.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın