maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Muharebe Alanları Gezi Güzergâhı Üzerinde Yer Alan Önemli Mevkiler (Gelibolu – Eceabat – Tarihi Milli Park) – Bölüm 15

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Nis 05, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

23.Dur Yolcu

Değirmen Burnu Tabyası’mn arkasındaki tepenin yamacında yer alır. “Dur Yolcu” şiirinin ilk iki mısrası ile iki figürden oluşur. Tepenin yama­cında yer alan mısralar ile Mehmetçik ve meşale figürü, 1960 yılında bölgedeki garnizonda Asteğmen olarak askerlik görevini yapan Sey­ran ÇEBİ tarafından yapılmıştır.

Yamaçta yazılı olan mısraların alındığı “Dur Yolcu” isimli şiir, ünlü şairlerimizden Necmettin Halil ONAN’a ait olup, şiirin bütünü ise şöyledir:

DUR YOLCU

Bilmeden gelip bastığın bu toprak,

Bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver bu sessiz yığın,

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda,

Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda,

İstiklal uğrunda, namus yolunda,

Can veren Mehmet’in yattığı yerdir.

Bu tümsek koparken büyük zelzele,

Son vatan parçası geçerken ele,

Mehmet’in düşmanı boğduğu sele,

Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki haşrolan kan, kemik ve etin,

Yaptığı bu tümsek amansız, çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin,

Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

Çanakkale kent merkezinin tam karşısında yer alan “Dur Yolcu”, ge­celeri aydınlatılmakta olup, hem boğazdan geçen bütün gemiler, hem de karşı sahilde bulunanlar tarafından rahatça görülebilmektedir.

24. Kaşıklı Dede

Eceabat yönünden gelindiğinde, Kilitbahir Köyü girişinde yolun he­men sağ yanında “Kaşıklı Dede” adıyla bilinen bir mezar görülür. Bu­rası uzun zamandır yöre halkı ve bölgeyi ziyaret edenler tarafından bir “yatır mezarı” olarak kabul edilmiştir.

Ancak Yeditepe Yayınları tarafından Mart 2009 tarihinde yayınlanan ve “Harp Akademisi 1934 – 1935 Tedrisatından, Çanakkale Savaşı’ndan Alman Dersler – Muallim Kurmay Albay Fahri Belen” adı­nı taşıyan kitapta, Kaşıklı Dede mezarı hakkında da bilgi verildiği görülmüştür.Kitabın “Bir Hatıra” başlığını taşıyan bölümünde yer ulan bu ilginç bilgi şöyledir:

Karavanadan rahatça yemek yiyebilmek için bizim askerlerin hepsinin bir tahta kaşığı vardı, dolaklarının içinde taşırlardı. Se­neler önce yol açma sırasında güzergahtaki şehitlerimizin topla­nan kemikleri yol yakınında açılan bir çukura konmuş, üzeri bir kişilik mezar şeklinde kapanmış, yeri belli olsun diye bulunan ka­şıklarla mezarın etrafı çevrilmiş.

Yöre halkı burasını “Kaşıklı Şehit” adı ile bir yatır yeri olarak kabul etmiş. Her adağı olan mezarın üzerine sapından bir kaşık saplamış. Şimdi üzerinde yüzlerce kaşık var.”

Fahri BELEN’e ait bu ifadelerden anlaşılan, Kaşıklı Dede mezarının aslında birçok şehidimize ait kemiklerin topluca gömüldüğü bir yer ol­duğudur. Dolayısıyla denilebilir ki Kaşıklı Dede aslında küçük bir şe­hitliktir. Bu küçük şehitlikte kaç şehidimizin yattığı ve burada yatan şe­hitlerimizin kimlikleri ise bilinmemektedir.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın