maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Muharebe Alanları Gezi Güzergâhı Üzerinde Yer Alan Önemli Mevkiler (Gelibolu – Eceabat – Tarihi Milli Park) – Bölüm 10

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Mar 31, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

15.Yarbay Mustafa Kemal Karargahı

Kurmay Yarbay Mustafa Kemal (ATATÜRK), Sofya Askeri Ataşesi olarak görev yaptığı dönemde, Osmanlı Devletli’nin Birinci Dünya Savıı şı’na girmesiyle birlikte, Harbiye Nezareti’nden bir kıta görevine atan­masını ısrarla ve defalarca talep etmiştir.

Nihayetinde bu talebi uygun bulunmuş ve aşağıda orijinal metni bulu­nan “İrade-i Seniyye” ile 20 Ocak 1915 tarihinde, Tekirdağ’da kurul­makta olan ve 3’üncü Kolordu kuruluşunda yer alan 19’uncu Piyade Tümeni Komutanlığına atanmıştır. Bunun üzerine Mustafa Kemal Te­kirdağ’a gelerek tümenin komutasını almış, gerek kuruluş, gerekse eğitim faaliyetlerinin tamamlanmasına çalışmıştır.

Tümenin kuruluş ve eğitim faaliyetlerinin devam ettiği dönemde, 21 Şubat 1915 tarihinde Başkomutanlık Vekaleti, 19’uncu Tümen Komutanlığı’na bir emir yayınlar. Bu emirde; 19’uncu Tümen’in 3’üncü Kolordu Komutanlığı emrinde kalacağı belirtilmekle beraber Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanlığı’nın genel ihtiyatını oluşturacağını ve bu doğrultuda Eceabat’a intikal için hazır olunması belirtilmektedir.

Bu emir üzerine 19’uncu Tümen gerekli hazırlıklarını tamamladıktan sonra, 23 Şubat 1915 günü Tekirdağ’dan hareket eder. Tümen Komu­tanı Kurmay Yarbay Mustafa Kemal’in emir ve komutasında olmak üzere, Tümen Karargahı ve 57’nci Piyade Alayı’ndan oluşan öncü un­surlar, deniz yoluyla 25 Şubat 1915 tarihinde Eceabat’a gelirler.

Asli görevi olan 19’uncu Piyade Tümeni Komutanlığı görevinin yanı sıra, “Maydos Bölge Komutanlığı” görevini de üstlenen Kurmay Yar­bay Mustafa Kemal, bu görevleri ifa ettiği süre içinde Eceabat’ta bulunan bir binayı hem karargah, hem de konut olarak, 25 Şubat – 18 Ni­san 1915 tarihleri arasında “52 gün” süreyle kullanmıştır. ATATÜRK’ün yanı sıra 9’uncu Tümen Komutanı Albay Halil Sami Bey’in de kullandığı bu bina uzun yıllar boyunca kimsenin kullanmadı­ğı, harap bir durumda kalmış ve herhangi bir şekilde değerlendirilme­miştir.

Ancak 2007 yılında Eceabat Kaymakamlığı’nın girişimleri ile onarılıp restore edilmiş ve “Yarbay Mustafa Kemal Karargahı” adı altında, bir nevi “Kültür Evi” niteliğinde olmak üzere hizmet vermeye başlamıştır. Bünyesinde kütüphane, seminer salonu, internet salonu ve bir çay sa­lonu bulunan binanın “Kültür Evi” niteliğindeki kullanımı, ne yazık ki amacına ulaşmamış olup, söz konusu binayı ziyaret edenlerin sayısı oldukça düşük seviyededir. Bu durumun nedeni olarak, binada her hangi bir etkinliğin düzenlenmemesi gösterilebilir.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın