maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Kilitbahir Platosu’nu Hedef Alan Taarruz Planı

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Oca 31, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

Gelibolu Yarımadası’na yöneltilecek bir çıkarma harekâtının esas amacı, Çanakkale Boğazı’nın Kepez Burnu – Nara Burnu arasındaki en dar kesiminde yer alan Türk savunmasını etkisiz hale getirmekti. Bu amaca ulaşabilmek için belirlenen “Taarruz Planı”, ana hatlarıyla şu şekilde düşünülmüştü:

Sabah erken saatlerde ve gün ağarmadan önce, donanmanın topçu desteği olmadan “baskın” tarzında bir çıkarma ile Kaba Tepe kuzeyi­ne çıkmak ve bu bölgede tutulacak kıyı başından hareketle, harekât alanının kuzey bölgesine hâkim bütün yükseltileri (Cönk Tepesi – Be­sim Tepeler – Kocaçimen Tepesi silsilesini) ele geçirmek.

Seddülbahir bölgesinde gün ağarırken, donanmanın topçu desteğini arkasına alarak yapılacak çıkarmalar ile bu bölgede bulunan Türk sa­vunmasını ilk hamlede çökertmek, sonrasında Alçı Tepe’ye yönelmek ve kuzeyde Kaba Tepe – Cönk Tepesi – Kocaçimen Tepesi hattını, güneyde ise Alçı Tepe’yi “ilk 24 saat içinde” ele geçirmek.

Harekât alanının kuzey kesiminde yer alacak olan Anzak Kolordu­sunun derinlikte ilerleyişini sürdürmesi ile Kocaçimen Tepesi’nin Ça­nakkale Boğazı yönünde uzanan güneydoğu yamacı üzerindeki en yüksek nokta olan “166 metre” rakımlı Maltepe’yi ele geçirmek ve böylece harekât sahası olarak kabul edilen yarımadanın güney bölge­sinin Trakya ile olan bağlantısını kesmek.

Bu şekilde bölgenin kuzey tarafında Kocaçimen Tepesi – Maltepe, gü­ney tarafında ise, Alçı Tepe – Yassı Tepe hatlarını işgal etmek.

Sonuçta: işgal edilecek her iki hattın arasındaki bölgede yer alan Kilit­bahir Platosu’na iki yönden taarruz etmek ve “asıl hedef olan bu pla­toyu ele geçirmek.

Ana hatları bu şekilde belirlenmiş olan taarruz planına göre ilk hedef­ler; kuzeyde Cönk Tepesi Kocaçimen Tepesi, güneyde ise Alçı Tepe’dir. Asıl hedef ise Kilitbahir Platosu’dur.

Gelibolu Yarımadası’na düzenlenecek çıkarmalar sırasında, Çanak­kale Boğazı girişinde Anadolu kıyısında yer alan Kumkale’ye de Fran­sız kuvvetlerince sınırlı süreli bir saldırı öngörülmüştü.

Tugay seviyesindeki bir Fransız birliği ile Kumkale’ye yönelik harekâ­tın amacı ise şu şekilde belirlenmişti:

‘‘Gelibolu Yarımadası sahillerine çıkacak birlikler ilk 24 saatlik süreçte hedeflerine ulaşıncaya kadar, Anadolu yakasında bulu­nan 3’üncü ve 11’inci Türk Tümenlerini yerinde tespit etmek ve bu birliklerden asıl harekât bölgesine kuvvet kaydırılmasını en- döllemek.”

Bütün bunların yanı sıra Bolayır önlerinde ve Bozcaada karşısında Beşiğe Körfezi’nde gösteriş hareketlerinde bulunulacaktı. Gösteriş hareketlerinden amaç; Türk komuta kademesinin erken kararlar al­masını engellemekti.

Asıl harekât bölgeleri haricindeki üç ayrı bölgeye yöneltilen ve Türk kuvvetlerini bulundukları yerlerde bağlamayı öngören gösteriş hare­ketleri, Liman Von Sanders’in bu bölgelerle ilgili beklentileri nedeniyle amacına ulaşacaktır. Bu gösteriş hareketleri nedeniyle asıl çıkarma bölgelerine zamanında kuvvet kaydırılmayacak ve çıkarmaları karşılayan Türk birlikleri, 25 ve 26 Nisan 1915 günlerinde gereken takviye­leri alamayacaklar ve mevcut olanaklarıyla çok zor koşullar altında görev yapmak zorunda kalacaklardır.

 

Yazar Hakkında

Yorum Yapın