maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Kategori Arşivi: Çanakkale Muharebeleri

Birinci Dünya Savaşı’na Girerken Osmanlı Devleti’nin Sosyal ve Ekonomik Durumu

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girme süreci, dünden bu güne dersler çıkartılması gereken çarpıcı bir konudur. Bu süreç, önceki bölümde de belirtildiği gibi aslında çok uzun sürmemiş ve Osmanlı Devleti oldukça kısa bir sürede, kendisini savaşın.
Devamını oku

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na Girme Süreci 2

Mehmet Emin Paşa’nın yerine Müstahkem Mevkii Komutanlığı’na, 29 Kasım 1914 günü Mirliva (Tuğgeneral) rütbesine terfi ettirilecek olan Albay Cevat Bey (Org. ÇOBANLI) atandı. Alman gemilerini takip eden ve bu gemi­lerin peşinden Çanakkale Boğazı önleri­ne gelen İngiliz.
Devamını oku

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na Girme Süreci

Haziran 1914 Avusturya – Macaristan İmparatorluğu’nun Veliahdı Arşidük Fransuva Ferdinand ve eşi, Saraybosna’da bir Sırp milliyetçisi tarafından dü­zenlenen suikastta öldürüldüler. Bu olay; hesaplaşma anını bekleyen Avrupa’nın etkin güçleri için Birinci Dünya Savaşı’nın fitilini ateşleyen en önemli.
Devamını oku

Osmanlı Devleti’nin Parçalanmasına Yönelik Oynanan Oyunlar 3

Rusya; Boğazları almak, Doğu Anadolu’yu ele geçirerek İskenderun’a inmek ve dolayısıyla sıcak denizlere ulaşmak yolundaki en büyük ha-yaline kavuşmak istemiştir. Almanya; Boğazlar ve Anadolu coğrafyasını, Avrupa’yı Ortadoğu ve Uzakdoğu’ya ulaştıran en önemli köprü olarak görmeye başlamıştır..
Devamını oku

Osmanlı Devleti’nin Parçalanmasına Yönelik Oynanan Oyunlar 2

“93 Harbi” adıyla da bilinen “1877 /1878 Osmanlı – Rus Savaşı” Bu savaş aslında Küçük Kaynarca ve Balta Limanı Antlaşmalarının getirdiği sonuçların bir yansıması olarak kabul edilebilir çünkü adı geçen antlaşmalardan ilki ile Balkanlar’daki Osmanlı toprakları.
Devamını oku

Osmanlı Devleti’nin Parçalanmasına Yönelik Oynanan Oyunlar 1

Birinci Dünya Savaşı’na uzanan süreçte sonuçları itibariyle önemli olaylardan biri olan ve “93 Harbi” olarak da bilinen “1877 / 1878 Osmanlı – Rus Savaşı”, Avrupa’nın gelişmiş ülkeleri karşısında Osmanlı Devleti’nin her türlü itibarını iyiden iyiye yitirmesine.
Devamını oku

Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır

Unutulmamalıdır ki Anadolu ve Boğazlar coğrafyasının bütününe hâkim olabilen bu devletlerden ilk ikisi, hep doğudan gelen akınlara da- yanamadıkları ve sahip oldukları coğrafyanın doğusunda yer alan topraklarını koruyamadıkları için tarih sahnesinden silinip gitmişlerdir, örneğin Bizans Malazgirt’te,.
Devamını oku

Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Safların Belirlenmesi

Yüzyılın son çeyreğinde Almanya, bütün dikkatini doğuya, bir baş­ka deyişle OsmanlI Devleti’nin üzerine çevirdi. Artık Almanya için önemli olan; OsmanlI Devleti üzerinde söz sahibi olabileceği politika­lar üretmek ve bu politikaları uygulayacak yandaşlar bulmaktı. Fakat bu konuda.
Devamını oku

Avrupa Merkezli Bloklaşma – Çanakkale Savaşı

yollarının güzergâhlarını gösteren bir harita. ‘5. Yüzyıldan itibaren, o dönemde dünyanın bilinen iki kıtası Avrupa ve Asya arasında gidip gelen bütün ticaret yolları Türklerin denetiminde olduğundan, Avrupalılarda alternatif yollar arama fikri doğmuştur. 0 yıllarda, Avrupa ile Asya.
Devamını oku

Gelibolu Sahillerine Uzanan Tarihi Bir Sürecin Önemi 6

Bütün bu ve benzeri çabalara karşılık, çok önemli olaylarla dolu ortak bir geçmişe sahip bizlerin unutmaması gereken en önemli husus; “Türk Ulusu’nun üzerinde yaşadığı coğrafyanın sahip olduğu ve tarih boyunca hiç eksilmemiş, hatta sürekli artış göstermiş.
Devamını oku
Showing reslut 1 to 10 from 191