maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Çanakkale Zaferi; Yaşanmış Öyküler

Çanakkale Savaşı’nda Yaşanmış Olaylar

Sait Çavuş’un Çizmesi

Seddülbahir’de 3 Mayıs büyük gece taarruzu vardı. Meka­nizmalar işlemeyecek, hiçbir kurşun sesi duyulmayacaktı. Yal­nız süngüler, hedeflerini şaşmayan süngüler çalışacaktı. Sed­dülbahir bölge komutanının emri böyleydi. Ayrıca iki batarya karanlıktan yararlanarak düşmanın yakınına sokulacak piyade süngü hücumuna kalktıktan sonra onlar da ateşe başlayacaktı. 7. tümen topçusundan 1. batarya zifiri karanlığı delerek Ça­kalçeşme-Seddülbahir yoluyla bu işi başarabilmek için ilerli­yordu.

Batarya komutanı Teğmen Sırrı baştaydı. Arkasından da se­yisiyle emir çavuşu Sait geliyordu. Hepsi at üstünde gidiyordu. Daha geriden batarya onları izliyordu. Ara sıra düşmanın attığı kurşunlar vızıldıyordu.

Bu kurşunlar aynı zamanda ön hatlara yaklaştıklarını da gösteriyordu. Düşman ışıldaklarının yönelttiği ışık hançeri bir oraya bir buraya saplanıyordu. Düşmanın bu ışıkları bir kez bataryaya denk gelirse, kim bilir kaç topun, kaç tane merminin yağmur gibi üzerlerine yağması kaçınılmaz olurdu. Batarya komutanı bu endişelerinden dolayı oldukça gergindi.

Bir şey dikkatini çekmişti. Arkadan gelmesi gereken Sait Çavuş bir yanına geliyor bir önüne geçiyordu. Dengesiz yürüyüşler aklına takıldı. Oysa Sait Çavuş her zaman atına hakim bir şekilde gayet düzenli yürürdü. Bir iki kez atma sahip olmasını söylemek zorunda kaldığı Sait Çavuş, her defasında özür diliyor ayağına çizmenin vurduğunu söylüyordu.

Böylece mevziye varıldı. Piyade hücuma kalktı. Batarya görevini bitirdi. Ama sabahleyin Sait Çavuşun topallaması daha da arttı. Hatta yürüyemez oldu. Sonunda batarya ko­mutanı Sait Çavuşa çizmesini çıkarmasını emretti.

Sait Çavuşun yaralı olduğu anlaşılmıştı. Meğer Sait gece yürüyüşü sırasında kurşunların geldiği tarafa geçip kendisini komutanına siper edermiş ve hatta bu sırada da vurulmuş, çizmenin vurması bahaney­miş… Ne candan bir bağlılık, ne yüksek bir sadakat…

Çanakkale Savaşlarında Fevzi Çakmak

Fevzi Paşa, V. Kolordu Komutanı olarak 6 Ağustos ve 13 Ağustos 1915 tarihindeki muharebelere katılmıştı. Fevzi Paşa’nın komutasındaki XIII. ve XIV. Tümenler muharebeye katılmamış fakat 21 Temmuz’dan itibaren cepheye gelerek, I. Tümen hariç yıpranmış ve yorulmuş eski tümenleri değiştirmişlerdi. Ayrıca İkinci Ordu Tümenleri’nin bölgeye (Kereviz Dere-Zığın Dere) gelmeleri üzerine VI. ve VII. Tümenler, Saros Gurubuna gönderilmişti.

Düşman, Kirte istikametinde yapacağı taarruzlar doğrultusunda Alçıtepe’yi almayı planlıyordu.

6 Ağustos’ta düşmanın taarruz ettiği Arıburnu-Conkbayırı bölgesine günde! den VIII. ve IV. Tümenlerle yetinmeyen Vehip Paşa, 9 Ağustos’i Vevzi Paşa’nın komuta ettiği V. Kolordu Komutanlığına bağlı Kolorduların son ihtiyatları olan 41. ve 28. Alayları da bu bölüğe gönderdi.

Bölgeye gönderilen bu iki alay Conkbayırı’nın düşman eline geçmesine engel oldu.
10 Aralık 1915’te Fevzi Paşa 5. Kolordu Komutanlığı kendisinde kalmak üzere, ek görev olarak Anafartalar Grubu komutan Vekilliği görevi ile de görevlendirildi.
Fevzi Çakmak, Türkiye Cumhuriyeti ordusunun Mustafa Kemal’den sonraki tek mareşali olacaktı.
1924’den 1944 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin genel kurmay başkanlığını yirmi yıl süreyle üstlenecekti.

Şehitlik Turları’nda bu yaşanmış hikayeleri pek çok kez dinleyeceksiniz.Lütfen Şehitlik Turu paketlerimize göz atın.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın