maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Çanakkale Kara Muharebeleri’nde Cepheler

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Şub 09, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

Arıburnu Cephesi Muharebeleri 25/28 Nisan 1915

Kıyı Muharebeleri ve Arıburnu Cephesi’nin Şekillenmesi

Akdeniz Seferi Kuvvetler Komutanlığı tarafından Anzak Kolordusu’na verilen görev, ana hatları ile şu şekildeydi:

>Sabahın erken saatlerinde, henüz gün doğmadan, baskın tarzında uygulanacak çıkarmalar ile Kaba Tepe’nin 1 deniz mili (1.852 met­re) kuzeyindeki bir noktadan (Kel Tepe önlerinden) başlamak sure­tiyle, yine kuzey yönündeki Arıburnu’na doğru 750’şer metre aralık­larla üç ayrı noktaya, ilk anda eşit sayıda kuvvetler çıkarıp, bu kuv­vetlerin üç ayrı yönde derinlikte belirlenen hedefleri ele geçirmesi.

>Güneyde Kaba Tepe, kuzeyde Cönk Tepesi – Kocaçimen Tepesi sil­silesi ile bu iki yükseltiyi doğu yönünde (Kocadere Köyü yönü) birbiri­ne bağlayan Topçular Sırtı’nın bütünüyle işgal edilmesiyle birlikte, bu sırtın batı yönündeki sahil ile arasında kalan ve denize doğru uza­nan oldukça geniş ve güvenli bir kıyı başı bölgesinin tesis edilmesi.

>Toplam 20 Piyade Taburu ve diğer yardımcı unsurlardan teşkil edil­miş 25.000 kişilik Anzak Kolordusu’nun tamamının, en kısa sürede kıyı başı bölgesine çıkarılması.

>Topçular Sırtı üzerinden Maltepe istikametinde taarruzla, adı geçen tepenin ele geçirilmesi. Böylece kuzey – kuzeydoğu yönlerine dö­nük olmak üzere Adalar Denizi sahilinden Kocaçimen Tepesi’ne, Kocaçimen Tepesi’nden Çanakkale Boğazı’na doğru uzanan bir hattın tamamen işgal edilerek, bu hat üzerinde Trakya yönünden gelecek Türk kuvvetlerine karşı bir tampon oluşturulması.

>Seddülbahir sahillerine çıkacak İngiliz kuvvetlerinin Alçı Tepe üze­rinden Kilitbahir Platosu’na yöneltecekleri taarruzların, aynı plato­nun kuzeyinden yapılacak taarruzlarla desteklenmesi.

Yukarıda belirtilen bu plan, daha başlangıç aşamasında, sahile çıkacak birlikler henüz deniz üzerinde sahile doğru ilerlerken kâğıt üzerin­deki halinden çok farklı olarak gelişecekti, önceden planlanan sahil kesimlerine çıkacak Anzak Kolordusu’nu taşıyan filo, saat 01.00 civarında Gökçeada’nın Gelibolu Yarımadasına İmkan tarafında toplan maya başladı. Saat 02.50’yo kadar, gecenin karanlığım aydınlatan ayın batmasını beklediler. Ayın battığı ve ortalığın karanlığa gömüldü­ğü saat olan 03.00 sonrasında ise harekete geçtiler.

İlk kademede sahile çıkarılacak birlikler, bulundukları gemilerden ön­ce destroyerlere, destroyerlerden de filikalara alınmaya başlandı ve ardından istimbotların çektiği bu filika kafileleri, yan yana aynı hizada, aralarında yaklaşık 750 metre mesafe olduğu halde sahile doğru iler­lemeye başladılar.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın