maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Çanakkale Kara Muharebeleri’nde Cepheler – Bölüm 8

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Şub 16, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

7 Ağustos 1915

Cesaret Tepe’de Anzak Taarruzu

İngilizler tarafından, 6 Ağustos 1915 gecesi Arıburnu üzerinden Cönk Bayırına doğru girişilen taarruzun başarılı olacağı ve Cönk Tepesi’nin zaptından sonra, adı geçen tepede tertiplenecek kuvvetin bir bölümünün sağ yanına dönerek Düz tepe üzerinden 180 Rakımlı Tepe’ye ta­arruz etmesi düşünülmüştü. Bu kapsamda 180 Rakımlı Tepe’ye. bu tepenin kuzeyinden yönelecek taarruzun, Yüksek Sırt üzerinden yapı­lacak ayrı bir taarruzla himaye edilmesi ve desteklenmesi öngörüldü.

Taarruz; günümüzdeki The Nek Mezarlığı’nın hemen batısında bulu­nan ve günümüzde hala yerinde duran siperlerden başlayıp, Mehmet Çavuş Anıtı ve onun daha gerisindeki Türk mevzilerine yönelik olarak, Avustralya 3’üncü Hafif Süvari Tugayı’nın 8’inci ve 10’uncu Hafif Sü­vari Alaylarından 300’er askerle, 150’şer kişilik 4 grup halinde, 7 Ağustos 1915 sabahı saat 04.30’da yapılacaktı. İki taraf hatları ara­sındaki mesafe, yaklaşık 50 – 55 metre civarında olup, Avustralyalı nskerlerin bu mesafeyi geçip Türk siperlerine ulaşması gerekiyordu.

Taarruz öncesi yarım saat süren bir topçu bombardımanı ile bölgedeki Türk hatları ateş altına alındı. Saat tam 04.30’da 150 kişiden oluşan ilk hücum dalgası siperlerinden çıkarak ileri atıldı.

Ancak daha ilk hamlede, Türk siper­lerinden açılan şiddetli bir tüfek ve makineli tüfek ateşiyle karşılandılar.

Daracık bir alanda böylesine şiddetli bir ateşe maruz kalan ilk dalgadakilerin hemen hepsi vuruldu.

İki dakika sonra ileri fırlayan ikinci dalga da aynı akıbete uğradı. Fakat bu dalgadan Türk siperlerine ulaşmayı başarabilen muhtemelen tek bir asker, elindeki sarı – kırmızı renklerdeki işaret flamasını siperin önüne dikmeyi başardı.

İşaret flamasının Türk siperi önünde görülmüş olması Anzakları umut­landırdı ve üçüncü dalganın da ilerlemesi emredildi. Ancak birkaç da­kika içinde bu dalgadakiler de diğerlerinin akıbetine uğradılar.

Bu taarruzu desteklemek amacıyla Pope Tepesi ve Quinn’s Post üze­rinden yapılan taarruzlar da başarısızlığa uğramıştı. Üç ayrı noktada Anzakların giriştiği bu hareketler, 650 asker kaybetmeleri ile sonuç­landı.

Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında gerçekleşen bu olay, 1981 yılında çevrilen, başrollerinden birini de Mel GİBSON’un oynadığı ve afişi yukarıda görülen “Gallipoli” isimli sinema filminin son sahnesine konu olmuştur.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın