maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Çanakkale Kara Muharebeleri’nde Cepheler – Bölüm 7

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Şub 15, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

6/10 Ağustos 1915

Kanlı Sırt Muharebesi

Conk Tepesi- Kocaçimen Tepesi hattı ile Anafartalar Ovaları’na hakim bütün yükseltileri ele geçirmeye yönelik olarak 6 Ağustos 1915 akşamı saat 22.00 civarında başlayacak harekatlar öncesinde Türk tarafının dikkatini başka bir yöne çekmek ve Arıburnu Cephesi’ndeki Türk kuvvetlerini yerinde tutmak ve hedef olarak belirlenen noktalara kuvvet kaydırılmasını engellemek amaçlanmıştı.

Bu amaç doğrultusunda 1’inci Avustralya Tümeni tarafından gerçekleştirilen ve Kanlı Sırt üzerindeki Türk kuvvetlerini Karayörük Deresi’ne atmayı hedefleyen bir taarruzdur.

Taarruz öncesinde, doğudan batıya olmak üzere neredeyse Kanlı Sırt’ın tam orta kesimi üzerinde, yaklaşık olarak kuzey – güney doğ­rultusunda uzanan Türk siper hatları 16’ncı Tümen tarafından savunulmaktaydı.

47’nci Alay tarafından savunulan ön hatların bulunduğu kesim, günü­müzdeki Lone Pine Anıt-Mezarlığı’nın doğu tarafında yer alan şapel şeklindeki yapının doğuya bakan tarafında ve hemen yanı başında bulunmaktaydı. Kanlı Sırt’ın bu kesimi Şehitler Tepesi olarak bilinmek­te ve bölgedeki Türk siper hattı, hâkim bir konumda yer almaktaydı.

Nitekim Kanlı Sırt, Şehitler Tepesi’nden itibaren Karayörük Deresi’ne doğru gittikçe alçalan bir yapıda olduğundan, buradaki ön hatların el­de tutulması, Türk kuvvetleri için oldukça önemliydi.

16’ncı Tümen’in karşısında bulunan 1 ’inci Avustralya Tümeni ise yine Lone Pine Anıt – Mezarlığı’nın denize bakan tarafında yer alan siper­lerini savunmaktaydı. Arıburnu Cephesi’nde her iki tarafın ön hatları arasındaki mesafenin en fazla olduğu kesim, bu bölgede yer almak­taydı. Karşılıklı ön hatlar arasındaki mesafe, bir başka deyişle “insan­sız bölge”, burada yaklaşık 140 metreye ulaşmaktaydı.

6 Ağustos 1915 günü, düşman topçusunun karadan obüs ve havan­larla, denizden gemi topları ile Kanlı Sırt üzerindeki ön hat Türk mev­zilerini hedef alan topçu ateşi, saat 15.00’te başlayıp gittikçe yoğunla­şan bir tempoda artarak, aralıksız olarak saat 16.30’a kadar devam etti. Yoğun topçu bombardımanı, saat 16.30 sonrasında Türk ön hat­larının gerilerine kaydırılmak suretiyle, saat 17.30’a kadar sürdü.

Saat 17.30’da 1 ’inci Avustralya Tümeni’nin Vinci Tugayı, 3 taburu ön hatta ve 1 taburu ihtiyatta olmak üzere dört dalga halinde 47’nci Alay’ın savunduğu siperlere doğru taarruza kalktı.

Türk ön hatlarının üzeri, düşman bombardımanlarına karşı önlem ola­rak kalaslarla kapatılmış ve siperlerin ön tarafında, ateş edebilmek için mazgal delikleri açılmıştı. Obüs, havan ve gemi topları ile saat 15.00’te başlayan yoğun bombardıman sırasında bu mazgal delikleri­nin çoğu kapandığından ve siperlerin üzerini örten kalasların önemli bir bölümü çöktüğünden, Anzak taarruzuna karşı ilk anda gösterilen mukavemet, oldukça yetersiz kaldı.

Siperlerin içinde yaşanan göğüs göğüse çarpışmalar sonunda sayısal üstünlüğe sahip Avustralyalılar, ön hatta bulunan iki Türk siperini ele geçirdiler.

13’üncü Alayın 1 ’inci ve 2’nci Taburları ile 57’nci Alayın 1 ’inci Taburu bölgeye gönderilerek, 47’nci Alay bölgesi takviye edildi ve kaybedilen siperlerin geri alınabilmesi için saat 19.00’da karşı taarruza geçildi.

Kanlı Sırt üzerinde, günümüzde Lone Pine Anıt – Mezarlığı’nın doğu yönünde yer alan, yaklaşık 250 X 100 metre ebatlarındaki daracık bir alanda bütün gece devam eden kanlı çarpışmalara ve gösterilen olağanüstü kahramanlıklara karşılık sadece tek bir siper hattı geri alına­bildi. Diğer siper hattı, düşmanın elin­de kaldı.

Avustralyalıların yaptığı bu girme ile Arıburnu Cephesi’nin sol kanadı, kritik bir hal almıştı. Durumu düzeltmek için 15’inci Alay da 16’ncı Tümen emrine verilerek taarruzlar tekrarlandı.

Saat 23.00’de başlatılan taarruz da sonuçsuz kaldı. Bu taarruz sırasında, Türk birlikleri ağır zayiata uğradılar ve 7 Ağustos gününün ilk saatlerinde en ön saflarda çarpışan 47’nci Alay Ko­mutanı Binbaşı Ahmet Tevfik ile 15’incl Binbaşı Ahmet Tevfik Bey Alay Komutanı Yarbay İbrahim Şükrü 47’nci Piyade Alayı Komutanı de şehit düştüler.
10 Ağustos 1915 gününe kadar ölümü hiçe sayarak sürdürülen çaba­lar, Kanlı Sırt üzerinde kaybedilen siperi geri almaya yetmedi. 16’ncı Tümen ve takviye olarak gönderilen 13, 15 ve 57’nci Alay birlikleri, Kanlı Sırt Muharebesinde şehit, yaralı ve kayıp olmak üzere “7.164 zayiat” vermiştir.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın