maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Çanakkale Kara Muharebeleri’nde Cepheler – Bölüm 3

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Şub 11, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

1 Mayıs 1915

Türk Taarruzu

Cepheye yeni gelen ve Arıburnu Kuvvetleri Komutanlığı (19’uncu Tü­men Komutanlığı) emrine verilen 5’inci Tümenin 13, 14 ve 15’inci Alayları ile daha önce bölgeye gelen ve henüz yıpranmamış 16’ncı Tümenin 125’inci Alayı, Arıburnu Cephesi için taze güç anlamındaydı.

Sürekli getirilen kuvvetlerle takviye edilen Anzak Kolordusu’nun yakın zamanda bir taarruza geçebileceği ihtimal dâhilindeydi. Düşmandan önce harekete geçip düşmanın yeni mevziler kazanmasını, hatlarını daha da çok berkitmesini engellemek ve düşmanı tuttuğu hatlardan söküp, denize dökmek gerekiyordu.

Cephedeki Türk kuvvetleri sağ kanat (57’nci, 64’üncü Alaylar ile 72’nci ve 77’nci Alayların 3’üncü Taburları), merkez (14’üncü ve 15’in­ci Alaylar) ve sol kanat (27’nci, 33’üncü ve 72’nci Alaylar) olmak üzere tertiplendiler. 125’inci Alay ile henüz intikal halinde olan 13’üncü Alay ihtiyat olarak ayrıldı.

Taarruz; 1 Mayıs 1915 sabahı saat 05.00’te, Türk topçusunun olanak­ları dâhilindeki ateş desteği altında başladı. Taarruzun başlamasıyla birlikte düşmanın kara ve deniz topçusu da Türk hücum safları üzeri­ne yoğun bir topçu ateşi açtılar.

Bu cehennemi topçu ateşi altında, Anzak kuvvetlerinin tuttuğu hatlara karşı girişilen taarruz sırasında, bu hatlardan Türk birlikleri üzerine yöneltilen yoğun tüfek ve makineli tüfek ateşleri karşısında ilerlemek pek mümkün olmadı.

Saat 16.00 sonrasında akşam saatlerinde taarruz durdurularak birlik­lere bulundukları hatlara yerleşme ve bu hatları tahkim etmeleri emre­dildi.

1/ 2 Mayıs 1915 gecesi taarruzun sürdürülmesi ve gündüz yapılan ta­arruzlar sırasında sarsılan Anzakların toparlanmasına fırsat verilme­mesi düşünüldü. Sol kanat üzerinden saat 24.00’te, merkez ve sağ kınat üzerinden de saat 02.00’de taarruza kalkıldıysa da istenilen so­nuç alınamadı.

Elde edilen tek kazanç; ileri hat Türk siperlerinin düşmanın ileri hat siperlerine biraz daha yaklaştırılması oldu. Aslında elde edilen bu durum, kendi ön hat siperlerini de vurma riski nedeniyle, düşman topçu­sunun Türk ileri hat siperlerine ateş açma ihtimalini en aza indirmiş oldu.

19’uncu Tümen ve Arıburnu Kuvvetleri Komutanı Yarbay Mustafa Ke­mal, bu muharebeler sonunda birliklerine yayınladığı emirde şu ifadeleri kullanmıştır: “Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler katiyen bilmelidirler ki bize verilen vatanın namusunu korumak vazifesi­ni yerine getirmek için bir adım geri gitmek yoktur.

Bu sırada istirahat uykusu aramanın, bu istirahattan yalnız bizim değil, bütün milletimizin de ebediyen mahrum kalmasına sebebi­yet verebileceğini hepinize hatırlatırım.

Bütün arkadaşlarımın benimle hemfikir olduklarına ve düşmanı tamamen denize dökmedikçe yorgunluk ve bozgunluk belirtileri göstermeyeceklerine şüphe yoktur.”

Yazar Hakkında

Yorum Yapın