maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Boğaz Muharebesinin Dönüm Noktası

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Oca 26, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

Nusret Mayın Gemisi’in 7/8 Mart 1915 gecesi icra ettiği mayın
dökme faaliyetine dair Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı
Harp Ceridesi.

Deniz Binbaşı Hasan Bey komutasında Baykuş (Mesudiye) Bataryasında görev yapan denizci personel, 25 Şubat 1915 sonrasında Birle­şik Filo’ya ait gemilerin boğaz içindeki operasyonları sırasında Eren ­köy Koyu’nu manevra sahası olarak kullandıklarını tespit etmişlerdi. Durumu, Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığına bildirmeleri üzerine, söz konusu bölgenin ilave bir mayın hattıyla kirletilmesine karar verildi.

Bu karar doğrultusundaki görev, Yüzbaşı Hakkı komutasındaki “Nusret” mayın gemisine verilmiştir. Nusret; aldığı görevi 7/8 Mart 1915 gecesi başarıyla yerine getirmiş ve Eren köy Koyu’na kıyıya paralel olarak 100 metre aralıklarla ve her biri deniz yüzeyinin 4,5 metre altında duracak şekilde “26 adet” mayını vukuatsız dökmüştür. Nusret’in o gece döktüğü 26 mayın, bir büyük muharebenin de kaderini belirleye­cektir.

Birleşik Filo Komutanlığında Değişiklik

Çanakkale Boğazı’nı zorlayacak filonun komutanlığına atanmış olan Amiral Carden, sadece donanma ile bu işin başarılı olabileceği konu­sunda şüpheleri olan biridir. Bu konudaki tutumu, Churchill’in kendisi­ne gönderdiği ve Çanakkale Boğazı’nın yalnızca gemilerle zorlanma­sı hakkında görüşünü sorduğu 3 Ocak 1915 tarihli telgrafına verdiği cevapta da sezinlenir.

Amiral Carden 5 Ocak 1915 günü Churchill’e gönderdiği cevabında şu ifadeleri kullanmıştır:

“Çanakkale Boğazı’na bir baskın yapılabileceği kanaatinde deği­lim. Belki çok sayıda gemi ile yapılacak geniş bir harekatla geçi­lebilir.”

İngiliz Savaş Kabinesi’nde Çanakkale Boğazı’nı sadece deniz gücünü kullanarak geçmek konusu tartışıldığı zamanlarda Churchill, bu yön­deki fikrini savunurken, Amiral Carden’in yukarıda yer alan ifadesin ­de ki “…çok sayıda gemi ile yapılacak geniş bir harekatla geçile­bilir” şeklindeki bölümü, tezini destekleyici bir unsur olarak kullan­mıştır.

Bunun üzerine Amiral Carden, yukarıda yer alan ifadesini, daha sonra şu şekilde açıklama gereği duyacaktır:

“Ben doğrudan doğruya boğaz zorla geçilebilir demedim. Belki mümkün olabilir diye düşündüm. ”

Çanakkale Boğazı’nın sadece do­nanmayla zorlanması şeklinde uy­gulanacak bir harekatın başarısı konusundaki şüphelere katıldığı bi­linen Amiral Carden, “hastalandığı” şeklindeki bir gerekçeye dayanılarak 16 Mart 1915 günü görevden alındı.

Amiral Carden’in yerine, 17 Mart 1915 günü itibariyle Amiral John De Robeck atandı. Böylece Amiral Carden’in hazırladığı Çanakkale Boğazı’na yönelik saldırı planını uygulamak görevi, Amiral John De Robnck’n gelmiş oldu.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın