maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Anzac Birlikleri Çanakkale Yolunda

Anzac Birlikleri Geliyor

İngiltere ve Fransa I. Dünya Savaşı düğümünü çözecek anahtarın Çanakkale Boğazı olduğuna inanmışlardı. Bu amaç uğruna yeni oluşturdukları donanmalarını boğaz sularına gömmeyi göze almışlardı.
Dünyanın dört bir tarafından topladıkları sömürge askerini de savaş alanın sürmek için gemilerle yola çıkarmışlardı. Bunla¬rın içinde yer alan Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerine kısaca (Austrailan and New Zelland Army Corps) ANZAC birlikleri de¬niyordu. Anzak’lar için savaş ayrı bir önem taşıyordu.
O tarihe kadar hiçbir ciddi savaş görmemiş bu milletler, Çanakkale Savaşı’nda kara harekatında görev yapacaklardı. Çanak¬kale Savaşı bittikten sonra memleketlerine dönen bu askerler sevinç gösterileri ile karşılanmış, kahraman ilan edilmişlerdi. Anzak askerleri nasıl millet olunacağını ve vatan toprağının nasıl savunulması gerektiğini Türklerden öğrendiklerini her fırsatta dile getireceklerdi.
Deniz yolu ile önce Mısır’a sonra da Çanakkale Boğazı’na doğ¬ru yola çıkan bu askerlere, nereye ve ne için savaşmaya gittikleri dahi tam olarak anlatılmamıştı. Mısır’da geçirdikleri günlerde, Anzak askerlerine Türkler hakkında olumsuz propaganda yapılı¬yordu. Bu sayede Türk askerini bir canavar gibi görmeye başlayan bu askerler, düşüncelerinin değişmesi için Çanakkale Savaşı’nın sonunu bekleyeceklerdi.

Savaş Hazırlıkları Devam Ediyor

Mısır’da denizden karaya çıkarma harekatı hakkında eğitime tabi tutulan Anzak kolordusu Iskenderiye Limanı’ndan hareket ettiğinde hedefin Çanakkale Boğazı olduğu söylentisi askerler arasında iyice yayılmıştı.Bu arada İngiliz generali Hamilton Türk Ordusu’nun boğazdaki konumu hakkında bilgi toplamaya çalışıyordu. Savaş Bakanı Lord Kitchener ile aralarında geçen diyalogda Türklerin 40 bin civarında bir askeri olduğunu ve Cevat Bey’in komutasında olduklarını öğrendi.
Türk Ordusu’nun boğazlardaki savunma hatları ve topçu var-lığı hakkında net bir bilgi sahibi değillerdi.

General Hamilton’un Sözleri

Hamilton “Gelibolu Günlüğü” adlı eserinde Lord Kitchener ile aralarında geçen bu konuşmayı şöyle anlatmıştır:
“Kimin komutasındalar diye sordum. Cevat Paşa olduğuna emindiler. Fakat Kitchener, Kilitbahir Platosu’nu ele geçirebileceğimi ve istihkamları yapılmış o bölgenin tutulabileceğini söyledi. Kilitbahir’in güneyinden Helles Burnu’na kadar olan yarımadayı denizden bir çıkartma için kolaylıkla açık tutabilirdim. Kitchener, donanmanın Ege Denizi yönünden, çapraz¬lama atışa başlayarak, yarımadayı Çanakkale Boğazı ağzından baskı altına alıp, düşman savunmasını imkansız bırakacağını söyledi.
Bu çapraz ateşe alma planına harita üzerinde “İstanbul Seferi Kuvveti” başlığı yazılmıştı. Özür dileyerek, başlığın değiştirilmesini istedim. General Braitwhite “Akdeniz Sefer Kuvveti” dedi ve isim böylece düzeltildi.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın