maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Anafartalar Cephesi Muharebeleri – Bölüm 9

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Mar 19, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

21 / 22 Ağustos 1915

İkinci Anafartalar Muharebesi

Birinci Anafartalar Muharebesi sonucunda başarısızlığa uğrayan İngi­liz birliklerinin komuta kademesinde değişikliğe gidilmesi, alınması gereken ilk tedbir olarak görüldü ve İngiliz 9’uncu Kolordusunun Ko­mutanı General Stopford, 15 Ağustos 1915 günü görevden alınarak, vekaleten yerine bakmak üzere 29’uncu Tümen Komutanı General De Lisle atandı.

9’uncu İngiliz Kolordusunun yeni komutanından istenen; birliklerini derhal düzene sokup, İsmailoğlu Tepeleri ve kuzeyindeki Küçük Ana- farta kesimine taarruz etmesi ve bölgeye hakim yükseltileri Türklerden almasıydı. Ancak Seddülbahir Cephesi’ndeki görevinden alınarak Suvla’daki yeni görevine atanan General Lisle’a gerekli olan bilgiler detaylı olarak verilmedi. Sadece emrine verilen 4 tümene (10’uncu, 11 inci, 53’üncü ve 54’üncü Tümenler) ek olarak 18 Ağustos 1915 gü­nü Mısır’dan gelecek 5.000 kişilik (5 tabur) yeni bir birliğin (2’nci Sü­vari Tümeni) daha verileceği bildirildi.

General Lisle ise yapılacak taarruzun öngördüğü hedef bölge konusunda itirazlarda bulundu. Bu itirazlarının gerekçeleri ise şunlardı:

> İsmailoğlu Tepeleri – Yusufçuk Tepe hattından başlayıp Küçük Anafarta Köyü’ne kadar uzanan ve Anafartalar Ovası’nı ikiye bölen yük­seltinin ele geçirilmesinden daha çok elde tutulması önemlidir. Bu­nu başarabilmek için de mutlaka bu bölgeye hakim Teke Tepe ve Kavak Tepe sırtlarının ele geçirilmesi gerekir.

> Taarruz için toplanabilen yaklaşık 10.000 kişilik kuvvet, bu iş için ye­terli değildir.

> Derinlikte ilerleyecek birliklerin ikmal işlerinin göstereceği zorluklar dikkate alınmalıdır.

Bunun üzerine General Hamilton, İngiltere’den 45 – 50.000 kişilik ye­ni kuvvetler talep etti. Ancak General Hamilton, talep ettiği takviye kuvvetleri yerine 5 taburluk bir kuvvet olan 2’nci Süvari Tümeni ile ye­tinmek durumunda kalacaktı. Çünkü kendisi 25 Nisan 1915 gününden bu yana giriştiği ve başarısızlığa uğradığı her harekatın sonunda da­ima aynı gerekçeyi öne sürmüş, kuvvetlerinin yetersizliğinden ve ge­rekli takviyeleri alamadığından yakınmıştı. Her yakınması sonrasında takviye edilen kuvvetleri ise bir türlü başarılı olamamıştı.

21 Ağustos 1915 günü başlatılması kararı verilen yeni taarruzda asıl hedef olarak İsmailoğlu Tepeleri ile Yusufçuk Tepe’nin ele geçirilmesi öngörüldü. Asıl taarruz istikametinin her iki yanında yer alan diğer kesimlerde, bir anlamda cephenin tamamında da taarruz edilecekti. An­cak bu taarruzlar, tespit taarruzu niteliğinde olacak, sadece İsmailoğlu Tepeleri’nin güneyinde yer alan ve Damakçılık Bayırı’nı kontrol eden Bomba Tepe’nin de ele geçirilmesine çalışılacaktı.

İngiliz taarruzu için ayrılan kuvvet; birinci hatta 4 tümen, ihtiyatta ise 2 tümen olmak üzere toplam 6 tümen idi. Bu taarruz, muhtelif gemiler­deki deniz topçusu haricinde karada bulunan çeşitli çap ve nitelikte 85 top ile desteklenecekti.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın