maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Anafartalar Cephesi Muharebeleri – Bölüm 6

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Mar 14, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

Conk Tepesi’ne ilerlemeye çalışan düşman, verdiği zayiat nedeniyle duraklamış ve taarruz hızı kesilmişti. Aslında bu kesime saldıran Yeni Zelanda tugayı, daha önce de değinildiği gibi Şahin Sırtı’nın batısın­daki boyun bölgesinde gereğinden fazla zaman kaybetmiş ve o sırada boş durumda olan Conk Tepesi’ni ele geçirme fırsatını zaten yitirmiş durumdaydı.

Bütün bunlara rağmen Yeni Zelanda Tugayı bir taburuyla (Wellington Taburu), 8 Ağustos 1915 sabahı Conk Bayırı’nın denize bakan kesi­mindeki bir bölüm araziyi ele geçirmeyi başardı. Wellington Taburunun ulaşabildiği hat, günümüzdeki Conk Bayırı Mehmetçik Parkı Kitabeleri’nin 1 No’lu kitabesi hizasından başlayıp, 3 No’lu kitabesi hiza­sından geçip, Conk Tepesi istikametinde yer alan hediyelik eşya tez­gahlarının bulunduğu noktaya kadar uzanmaktaydı. Türk kuvvetleri bu hattın yaklaşık 25 – 30 metre ilerisinden itibaren Yeni Zelandalıları kavramış ve kimi zaman girişilen taarruzlarla geri atmaya çalışıyordu. Düşman ise ulaşabildiği bu hatta tutunmak, elde ettiği bu mevziiyi aşarak Conk Tepesi ve çevresini bütünüyle ele geçirmek istiyordu.

Şayet Conk Tepesi ele geçirilirse, Yeni Zelanda Tugayının sol yanından Besim Tepeler ve Kocaçimen Tepesi’ne taarruz etmekte olan Hint Tuga­yı ile İngiliz Tugayının da işleri kolaylaşacak ve 25 Nisan 1915 günün­den bu yana hedeflenen kilit bölge İngilizlerin eline geçmiş olacaktı.

> 8 Ağustos 1915 günü Conk Bayırı’nın kuzey kesiminde tarafların tut­tukları hatlar bu şekilde belirlenip, çarpışmalar devam ederken Anafartalar bölgesindeki kritik durum da devam ediyordu.

Ancak Türk kuvvetlerinin içinde bulunduğu kritik durumdan yararlan­ması ve derinlikteki ileri hareketini sürdürmesi gereken İngiliz 9’uncu Kolordusu, Kolordu Komutanı General Stopdord’un durumu kavra­mak ve buna göre hareket etmek yönündeki ataleti yüzünden önemli zaman kayıpları yaşamaktaydı.

8 Ağustos 1915 günü, Türk tarafınca Conk Bayırı ve Anafartalar istika­metinde yola çıkarılan birliklerin intikal süreçlerinin tamamlanması beklenirken, düşmanın durgunluğu da devam etmiştir. Conk Bayırı bölgesine gönderilen iki alaylı 8’inci Tümen Kuzey Grubu emrine girdi.

8 Ağustos 1915 günü biterken yaşanan en önemli gelişme ise 19’uncu Tümen komutanı Albay Mustafa Kemal Bey’in (ATATÜRK) Anafar­talar Grubu Komutanlığı görevine atanması olmuştur.

9 Ağustos 1915 sabahı erken saatlerde İngilizler Conk Bayırı üzerin­deki taarruzlarını tekrarladılar. Topçu desteğini de arkasına alan düş­manın bu girişimi bir kez daha sonuçsuz kalmış, ancak Türk kuvvetle­rinin de zayiatı ağırlaşmıştı.

8’inci Tümen, 23’üncü ve 24’üncü Alayları ile Conk Bayırı’na sevk edi­lmek durum dengelenmeye çalışılmışsa da kritik durum nedeniyle Güney Gurubu’nun son ihtiyat kuvvetini oluşturan 28’inci ve 41’inci Alaylar da Conk Bayırı’na doğru yola çıkarıldılar.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın