maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Anafartalar Cephesi Muharebeleri – Bölüm 2

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Mar 10, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

9 Ağustos 1915

Birinci Anafartalar Muharebesi

6 Ağustos 1915 gecesi saat 22.00’den itibaren Anafartalar sahillerine çıkan İngiliz 9’uncu Kolordusu, 7 Ağustos 1915 akşamı itibariyle sahil­den içeriye doğru en fazla 800 metre kadar ilerleyebilmiş ve ancak Mestan Tepe ile Karakol Dağı’nın batı yönündeki küçük bir bölümü ele geçirebilmişti.

Düşmanın derinlikteki ileri hareketleri yavaşlatılmış ve yine düşmanın içine düştüğü karmaşa nedeniyle, eldeki kuvvetlerle verilen oyalama muharebeleri ile zaman kazanılmaya çalışılmıştı.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken ve Çanakkale Kara Muharebeleri’nin üçüncü cephesi olan Anafartalar Cephesi şekillenirken, 7 Ağustos 1915 sabahı saat 07.00’de 5’inci Ordu Komutanlığı, Saros Grubu Komutanlığı’na verdiği emirlerle Saros Grubu Karargahı ile birlikte gru­bun emrinde bulunan üç tümenden ikisinin (7’nci ve 12’nci Tümenler) derhal Anafartalar bölgesine intikal etmesini istedi.

Bu emirlerin iletilmesinden hemen sonra “Anafartalar Grubu Komu­tanlığı” adıyla yeni bir komutanlığın oluşturulduğu ve Saros Grubu Komutanı Albay Ahmet Feyzi (TÜMAY) Bey’in de yeni kurulan grup komutanlığına atandığı telefonla bildirildi.

Saros Grubuna bağlı unsurlar Ana­fartalar bölgesine doğru intikal ha­lindeyken Albay Ahmet Feyzi Bey, önden otomobille gelerek 5’inci Or­du Komutanı Liman Von Sanders ile buluşmuş ve durumu görüşmüşlerdir.Bu görüşme sırasında Liman Von Sanders, 8 Ağustos 1915 akşamı Anafartalar’da bulunan düşmana taarruz edilmesini emretmiştir.Ancak  8 Ağustos 1915 akşamı yapılması yönünde emredilen taarruza, Ahmet Fevzi Bey şu gerekçelerle itiraz etmiştir:

> Saros Grubu’ndan Anafartalar Bölgesi’ne intikal etmekte olan 7’nci ve 12’nci Tümenler, henüz yoldadırlar. Bu birliklerin bölgeye ulaşıp bütün unsurlarının toplanması ve yürümekten yorgun düşecek as­kerlere bir süre de olsa istirahat vermek gerekmektedir.

> Anafartalar bölgesine intikalini tamamlayacak birlik komutanlarının taarruz edilecek araziyi görmeleri için zamana ihtiyaç vardır.

> Taarruzun akşam saatlerinde yapılması, o saatlerde batmakta olan güneşi arkasına alacak düşmana, taarruz edecek birlikleri daha iyi görme olanağı verecektir. Bu nedenle taarruzun 9 Ağustos 1915 sabahına bırakılması uygun olur. Çünkü sabah saatlerinde doğan gü­neşi arkasına alacak taarruz kademelerini düşmanın görme ihtimali daha zayıftır.

Ancak bütün bu gerekçeler Liman Von Sanders tarafından uygun bu­lunmayacak ve Albay Ahmet Feyzi, Anafartalar Grubu Komutanlığı görevinden alınacaktır. Albay Ahmet Feyzi’den boşalan Anafartalar Grubu Komutanlığı’na ise 8 Ağustos 1915 akşamı saat 21.50’de, 19’uncu Tümen Komutanı Albay Mustafa Kemal atanacaktır.

Bu gelişmeler sonrasında Anafartalar sahillerine çıkmış durumdaki düşmana yönelik yapılacak taarruz, 9 Ağustos 1915 sabahına kaldı.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın