maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Anafartalar Cephesi Muharebeleri – Bölüm 11

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Mar 21, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

27 / 28 Ağustos 1915

Kayacık Ağılı Muharebesi (Bomba Tepe Muharebesi)

İngilizlerin “Hill 60” (60 Rakımlı Tepe) olarak adlandırdıkları ve günü­müzde batı yamacı üzerinde aynı adı taşıyan bir mezarlığın yer aldığı Bomba Tepe; Kocaçimen Dağı olarak tanımlanan kütlenin en yüksek yeri olan 305 metre rakımlı Kocaçimen Tepesi’nin kuzeydoğu yamaç­larının, Büyük Anafarta Ovası düzlüğünde sona eren en önemli yük­seltilerinden biridir.

Deniz seviyesinden yaklaşık 66 metre yüksekte olan Bomba Tepe’yi. batısındaki Damakçılık Bayırı’ndan ayıran dere, Kayacık Ağılı Deresi’dir. Bomba Tepe’nin doğu yanındaki dere ise Asma Dere olarak bilinir. Asma Dere’nin yatağının doğusundan itibaren tekrar yükselen arazi ise Kocaçimen Tepesi’nin zirve noktasından kuzeye yönelen ya­maç olan Abdurrahman Bayırı’nın etekleridir.

Bir anlamda Bomba Tepe; Abdurrahman Bayırı üzerinden Kocaçimen Tepesi’ne ulaşmak isteyen bir kuvvet için aşılması gereken en önemli engeldir.

Bu gerçeğin farkında olan Türk birlikleri, İkinci Anafartalar muharebesi sonrasında Bomba Tepe üzerindeki mevzilerini iyice tahkim ederek, burasını güçlü bir direnek noktası haline getirmişlerdi. Buradaki Türk direnek noktasının varlığı, Anafartalar bölgesindeki İngiliz 9’uncu Ko­lordusu ile Arıburnu bölgesindeki Anzak Kolordusu’nun birbirleri ile olan bağlantısını ve ara hattını tehdit etmekteydi.

7’nci Tümen birliklerinin savunduğu Bomba Tepe’yi ele geçirmek ve ilk aşamada İngiliz 9’uncu Kolordusu ile Anzak Kolordusu’nun bağlan­tısını ve ara hattını güven altına almak için General Cox emrinde oluşturulan mürettep bir kuvvetin, 27 Ağustos 1915 günü saat 17.00’de taarruza geçmesi planlandı.

Taarruz öncesi saat 16.00’da bölgedeki Türk mevzilerini hedef alan topçu ateşi açıldı. Bir saat süren topçu bombardımanının ardından İn­giliz piyadeleri, Kayacık Ağılı Deresi’nin oluşturduğu vadiciğin kuzey ve güney kısmından Bomba Tepe’ye doğru üç hat halinde taarruza geçtiler. Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerce kuzeyden yöneltilen taarruz durduruldu.

Ancak Bomba Tepe’nin güneybatı yönünden gelen İngiliz kuvvetleri, bu bölgedeki bazı Türk siperlerini ele geçirmeyi başardılar.

İhtiyatta tutulan Türk birliklerinden 33’üncü Alaydan iki tabur ile 6’ncı Tümenin 17’nci Alayının 7’nci Tümeni takviye etmesi ile birlikte 28 Ağustos 1915 sabahına kadar bölgede süren çarpışmalarda bazı mevziler taraflar arasında el değiştirdiyse de İngilizler Bomba Te­pe’nin zirve noktasına hiçbir zaman ulaşamadılar.

İngilizlerin yaklaşık 1.100 asker kaybettikleri ve hiçbir sonuca ulaşma­yan taarruzları, 28 Ağustos 1915 sabahının ilk saatlerinde sona erdi.Türk tarafı da bu muharebede şehit ve yaralı olmak üzere 679 kayıp verdi.

Bomba Tepe Muharebesi; 7 Ocak 1916 günü Seddülbahir Cephe­linin batı kanadı üzerinde 12’nci Tümen tarafından icra edilen ve ay­nıdır. İngilizlerin elinde olan bazı siperlerin geri alınmasından başka bir sonuç vermeyen Türk taarruzu haricinde, sadece Anafartalar Cephesi’nde değil, bütün Çanakkale Cephesi’ndeki son taarruz hareketi olmak kabul edilebilir.

Bomba Tepe Muharebesi sonrasında düşmanın en son askerinin tah­liye edildiği 9 Ocak 1916 tarihine kadar Çanakkale Cephesi’nde çar­pışmalar, tamamen mevzi muharebeleri şeklinde gerçekleşmiştir.

 

Yazar Hakkında

Yorum Yapın