maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

Anafartalar Cephesi Muharebeleri – Bölüm 10

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Mar 20, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

Buna karşılık Türk kuvvetleri kuzeyden güneye şu şekilde tertiplen­mişti:

> 5’inci Tümen: Saros kıyılarından, Küçük Anafarta Ovası orta­sında yer alan Kükürtlüpınar (dahil) arasında,

> 12’nci Tümen: Kükürtlüpınar (hariç) – İsmailoğlu Tepeleri gü­neybatısındaki Eğrikulak (hariç) arasında,

> 7’nci Tümen: Eğrikulak ile Bomba Tepe güneyindeki Yayvan Te­pe (dahil) arasında,

> 4’üncü Tümen: Abdurrahman Bayırı’nda,

> 9’uncu Tümenin 28’inci Alayı: Kocaçimen Tepesi – Besim Tepe­ler hattında,

> 8’inci Tümen: Conk Tepesi dahil olmak üzere Conk Bayırı’nda.

Anafartalar Grubu Komutanlığı emrinde olmak üzere birinci hat üze­rinde tertiplenmiş bu kuvvetlerin ihtiyatı olarak, her ikisi de iki alaylı olan 9’uncu ve 6’ncı Tümenler ile 11 ’inci Süvari Alayı ayrılmıştı. Anafartalar Grubunun topçu kuvveti ise toplam 32 namludan (16 sahra. 14 dağ ve 2 obüs) oluşmaktaydı.

21 Ağustos 1915 günü saat 14.30’da İngiliz topçusu, özellikle İsmailoğlu Tepeleri – Yusufçuk Tepe hattını ve bu hattın geri bölgeleri üzerine ateş açtı. Topçu ateşi, özellikle 12’nci ve 7’nci Tümen cephelerini hedef almaktaydı.

Bombardıman sırasında Yusufçuk Tepe’nin güney kesiminde bulunan çalılar ateş alarak yanmaya başladı ve bu yangın ile patlayan top mermilerinin çıkardığı dumanlar yüzünden bu bölgede İngiliz hatları üzerindeki görüş olanakları neredeyse kayboldu. Türk topçusu da Yu­sufçuk Tepe ile İsmailoğlu Tepeleri önlerinde, Mestan Tepe – Sülecik kesimindeki İngiliz hatları üzerine ateş açtı.

İngiliz taarruzu saat 15.30’da başladı. Ağırlıklı olarak Yusufçuk Tepe, İsmailoğlu Tepeleri’ni ve İsmailoğlu Tepeleri ile Bomba Tepe arasında kalan arazi kesimini hedef alan İngiliz taarruzu, özellikle 12’nci Tümen ile 7’nci Tümen ara hattını oluşturan Eğrikulak kesiminde gelişme gösterdi.

Bu gelişme üzerine Anafartalar Grubu Komutanı Albay Mustafa Ke­mal, ihtiyatta tuttuğu 1 Vinci Süvari Alayını bu bölgeye gönderdi. Ça­nakkale Kara Muharebeleri boyunca tek süvari harekatı olarak bilinen 11’inci Süvari Alayının taarruzu, İsmailoğlu Tepeleri’nin güneybatı ke­simindeki 12’nci Tümene bağlı 34’üncü Alayın cephe hattını takviye ederek İngiliz taarruzunu durdurdu.

İngilizler bu kesimdeki taarruzları sırasında ihtiyatta tuttukları kuvvetlerini de ileri sürmüş bulunuyorlardı, ilk taarruzdan sonuç alınamayın­ca saat 18.00 civarında İngiliz topçusu bir kez daha Türk hatlarına yö­nelik yoğun bir bombardıman başlattı. Bu topçu ateşinin himayesinde İngiliz piyadesi, Yusufçuk Tepe istikametinde tekrar taarruza geçti. Ancak bu girişimleri de sonuçsuz kaldı.

7’nci Tümen cephesine taarruz eden İngiliz kuvvetleri ise sadece Kayacık Ağılı bölgesindeki bazı Türk mevzilerini ele geçirebildiler.

21 Ağustos 1915 günü yapılan ve gecesinde de süren muharebe so­nucunda İngilizler ne Yusufçuk Tepe’yi ne de İsmailoğlu Tepeleri’ni ele geçiremediler. Kayacık Ağılı ve Eğrikulak civarında ele geçirdikleri bir Kısım mevzilerle yetinmek durumunda kaldılar.

22 Ağustos 1915 sabahı İngilizler, Kayacık Ağılı civarında ele geçir­dikleri Türk mevzisinin daha da ilerisine yönelmek ve buradaki durum­larını geliştirmek amacıyla taarruzlarını tekrarladılar. Her zamanki gibi önce topçu ateşleriyle hedef aldıkları Türk hatlarını dövdükten sonra piyadeleri ile taarruza geçtiler. Ancak taarruz girişimlerinin tamamı, Türk hatları önünde başarısızlığa uğradı.

Sonuçta İngilizler, 21 Ağustos 1915 günü elde ettikleri kazançla yetinmek zorunda kalarak taarruzlarını durdurdular. İkinci Anafartalar Muharebesi’nde İngiliz zayiatı yaklaşık 8.500’e ulaşmıştı.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın