maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

18 Mart 1915 Muhaberesi – Bölüm 2

  • Yazar: erkan
  • Tarih:Oca 28, 2017
  • KategoriGenel
  • yorum ( 0 )

“Saat 11.30”

  • 6 İngiliz muharebe gemisinin ardından, 4 Fransız gemisinin de boğa­za girdiği görüldü.

“Saat 11.40”

  • İngiliz muharebe gemisinin Tenker Dere – Halileli Sırtları hizasına ulaşmaları ve bu hat üzerinden, yaklaşık 12.800 metre mesafeden merkez tabyalarını hedef alarak ateşe başlamalarıyla birlikte, boğa­zın her iki yakasında mevzilenmiş Türk obüs bataryalarına ateş emri verildi.

Muharebenin başlangıç safhasını oluşturan bu saatlerde merkez tab­yaları, sahip oldukları topların menzillerinin yetersizliği ve cephanenin kısıtlı olması gibi nedenlerle düşmana cevap veremediler. Düşmanın ateşi altında kalmış durumdaki merkez tabyalarında süregelen bu sessizlik, personelde moral bozucu bir etki yaratmaya başladı.

“Saat 12.06”

Merkez tabyalarının muharebenin başladığı andan itibaren süregelen suskunluğu, Amiral De Robeck’i cesaretlendirdi ve Fransız gemileri­nin A Savaş Hattı’nı oluşturan İngiliz gemileri arasından geçerek ilerlemelerini ve daha yakın mesafeden bombardımanı sürdürmeleri em­rini verdi.

Fransız gemilerinin daha yakın mesafeye sokulmaları ve kısmen de olsa menzil içine girmeleri, düşmana karşılık verilememesi nedeniyle merkez tabyalarda görev yapan askerler arasında başlayan moral bozukluğunun önüne geçilebilmesi için bir nevi fırsat yaratmış oldu ve merkez tabyaları da ateş açtılar.

“Saat 13.45”

Düşmanın, yaklaşık 1,5 saat süren yoğun bombardımanı ve cephane sıkıntısı gibi nedenlerle merkez tabyalarının ateşi, gittikçe zayıflama­ya başladı.

Türk merkez tabyalarının ateşinin zayıflaması üzerine, özellikle Bay­kuş (Mesudiye), Dardanos (Haşan – Mevsuf), Anadolu Hamidiye, Ru­meli Mecidiye gibi tabya ve bataryalardan aldıkları isabetlerle bir hayli yıpranan Fransız gemilerinin geriye alınması ve daha gerideki İngiliz gemilerinin yakın mesafeye sokulup bombardımana devam etmesi ve hedeflerin tamamen susturulması kararlaştırıldı.

Bu karar üzerine Fransız gemileri yerlerini İngiliz gemilerine bırak­mak üzere geriye dönüş manevrasına başladılar. Fransız gemilerinin bu manevrası, 18 Mart günü ellerindeki kısıtlı sayıdaki top ve cephane ile boğazı savunmaya çalışan Türklerin talihini değiştirecek bir hareket olacaktı.

“Saat 13.57”

Fransız gemisi Bouvet, Erenköy Koyu’nda sancak (sağ) tarafına doğ­ru dönüş manevrası yaptığı sırada (muhtemelen) Nusrat’ın döktüğü mayınlardan birine çarptı. Meydana gelen şiddetli patlamanın ardından, Bouvet’nin büyük bir hızla iskele tarafına doğru yattığı görüldü. Fransız muharebe kruvazörünün alabora olması ve sonrasında boğa­zın sularında kaybolması 2-3 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleş­miş ve personelinden 603 kişiyle birlikte batmıştı.

Bu durum, Birleşik Filo’da şaşkınlık ve moral bozukluğu yarattı. Saat 14.00 sonrasında düşmanın durakladığı anlarda, Türk topçusu daha hır coşku ile gayret gösterip ateşini yoğunlaştırdı.

18 Mart 1915 Erenköy Koyu “saat 13.57”

Fransız gemisi Bouvet, iskele tarafına yan yatmış, alabora olmak üzere.

18 Mart 1915 Erenköy Koyu “saat 14.00″ civarı Fransız gemisi Bouvet, personelinden 603 kişiyle birlikte sulara gömülürken

”Saat 15.00”

Şaşkınlığı üzerinden atan düşman, ateşini yeniden şiddetlendirdi. An­cak Türk topçusu da özellikle merkez tabyaları ile hedef gözeterek düşmana cevap veriyordu.

“Saat 15.20”

Anadolu Hamidiye Tabyası, ateşlerini Irresistible üzerinde toplamaya başladı.

“Saat 16.30”

Türk topçusunun yoğun ateşine hedef olan Irresistible’ın, Bouvet’in battığı yerin yakınlarındaki bir noktada mayına çarptığı ve sonrasında sancak tarafına doğru yan yatmaya başladığı görüldü.

Hareket edemez duruma düşen ve ateş kesmek zorunda kalan Irresistible’a, Rumeli Mecidiye Tabyası ile obüs bataryalarından birçok isabetler kaydedildi. Ocean gemisine, durumu kritik hale gelen Irresistible’ı yedeğe alması emredildi.

Sancak tarafına doğru yan yatmış durumdaki HMS Irresistible.

“Saat 18.05”

Irresistible gemisine yardıma giden Ocean gemisi de mayına çarpa­rak yan yatmaya başladı. Amiral De Robeck, ilk olarak Irresistible ve Ocean’ın personellerinin tahliyesini ve her iki geminin de terk edilmesini emrettikten sonra Birleşik Filo’ya geri çekilme emri verdi.

Personeli tahliye edilerek kaderlerine terk edilen bu gemiler de bir şii­re sonra Çanakkale Boğazı’nın derinliklerinde kaybolup gideceklerdir.

Çanakkale Boğazı’nın derinliklerinde kaybolan bir diğer İngiliz gemisi.

Yazar Hakkında

Yorum Yapın