maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort

1. Dünya Savaşı’nın Başlaması; Osmanlı Maceraya Sürükleniyor

1. Dünya Savaşı’nın Başlaması; Osmanlı Maceraya Sürükleniyor

I. Dünya savaşı yıllarında “Harb-i Umumi” olarak adlandırılan bu savaş, o ana kadar insanlık tarihinin benzerini pek görmediği büyük ve yaygın bir savaştır.
Sebepleri çok eski ve karmaşık olan bu savaşın temelinde, denizlerde ve sömürgelerde İngiltere ile rekabete kalkışan Almanya’nın, kendisine Avrupa içinde başka rakip görmek istemeyen İngiltere tarafından durdurulmak istenmesi yatar.
Fransa’nın Almanya’nın gün geçtikçe artan gücü karşısında Avrupa’da üçüncü devlet konumuna düşme tehlikesi de savaşı önemli nedenlerinden birisidir.
Savaşın bir `Avrupa Savaşı” olarak kalmayıp tüm dünyaya yayılması büyük oranda Rusyanın konuya dâhil olması iledir.

1900’lü Yılların Başı

1900’lü yılların başında Uzak Doğu’da Japonya ile mücadeleye girişen Rusya, 1905 yılında Japonlar tarafından ağır bir yenilgiye uğratılınca yönünü tekrar Balkanlara çevirerek, buradaki milletleri Osmanlı imparatorluğu ve Avusturya-Macaristan’a karşı kışkırtmaya başladı.
Balkan Savaşları’na neden olan bu kışkırtma 1. Dünya Savaşı’nın gerçek nedenlerinden birisi olarak kabul edildi. Çünkü bu savaşlar sonunda yapılan toprak paylaşımları hiçbir tarafı memnun etmemiş, Balkanlarda tansiyonun hep yüksek kalması na neden olmuştur.
Bir yandan Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya (İtalya ilk safhada İttifak Devletleri arasında yer almış, sonradan tarafsızlık ilan etmiş, fakat buna da uymayarak İtilaf Devletleri safına geçmiştir), diğer yanda İngiltere, Fransa ve Rusya’nın birbirlerine karşı gruplaşmaları ve çıkar çatışmaları savaşın çok uzak olmadığına işaret ediyordu.

Avusturya-Macaristan Veliaht Prensi Öldürülüyor

İşte bu gergin ortamda Avusturya-Macaristan veliaht prensi Saraybosna’da bir Sırp terörist tarafından öldürülmesi sa yaşın fitilini ateşledi. Bu olaydan sonra Avusturya-Macaristan Sırbistan’a savaş ilan etti. Sırbistan’ın hamisi konumundaki Rusya da Avusturya-Macaristan’a savaş ilan edince Avusturya’nın müttefiki olan ve Slav ırkının Germen ırkını ezmesine asla müsaade etmeyecek olan Almanya da Rusya’ya savaş ilan etti.

Avrupa’ya Yayılması

Bundan sonra savaş bir salgın gibi tüm Avrupa’ya yayılmaya başladı. Savaş ilanları birbirini takip etti. Almanların Rusları yenip Avrupa’nın yeni süper gücü olacağından endişe duyan Fransa ve İngiltere de Almanya ve Avusturya-Macaristan ittifakına savaş ilan ettiler.
Dünya tarihinde ilk defa böyle bir savaş yaşanıyordu, açılan onlarca cephede milyonlarca asker karşı karşıya gelmişti.

Yazının Devamı İçin Tıklayın – Birinci Dünya Savaşı’nın Başlaması; Osmanlı Maceraya Sürükleniyor 2

tags:

Yazar Hakkında

Yorum Yapın